Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Kardinál Turkson sa zúčastní na EXPO 2017 v Kazachstane

Svätá stolica sa do výstavy zapojí vlastným pavilónom s názvom „Energia pre spoločné dobro; starostlivosť o spoločný dom“ - RV

29/08/2017 15:21

Vatikán/Kazachstan 29. augusta – Prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Turkson sa v dňoch od 30. augusta do 2. septembra zúčastní na medzinárodnej výstave EXPO 2017 v kazašskej Astane. Témou stretnutia je „Energia budúcnosti“. Hlavným cieľom podujatia je poukázať na úspechy v oblasti zelenej energie, ktorá je predpokladom trvalo udržateľného rozvoja a zachovania prírodných zdrojov.   

Svätá stolica sa do výstavy zapojí vlastným pavilónom s názvom „Energia pre spoločné dobro; starostlivosť o spoločný dom“ a na jeho realizácii sa podieľa aj miestna Cirkev. V tomto poslaní bude kardinála Turksona, ktorého Vatikán nominoval ako špeciálneho komisára Svätej stolice na EXPO 2017, sprevádzať apoštolský nuncius v Kazachstane Mons. Francis Chullikatt. 

S využitím digitálnych technológií pomocou fotografií, umeleckých, kultúrnych a duchovných diel uvádza návštevníkov do štyroch tém: láska Boha ako počiatok stvorenia človeka a zeme; energia ako nástroj v rukách človeka, ktorý ho nie vždy použil správne; energia využitá na integrálny rozvoj človeka a  starostlivosť o spoločný domov; sila duchovna so zvláštnym dôrazom na modlitbu, hľadanie zmyslu a medzináboženský dialóg. 

Kardinál Turkson sa vo štvrtok 31. augusta zapojí do medzináboženskej konferencie pri Paláci pokoja a zmierenia v Astane. Na tomto podujatí, ktoré organizuje Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj v spolupráci s Pápežskou radou pre medzináboženský dialóg, s apoštolskou nunciatúrou v Kazachstane a ďalšími, sa zúčastnia aj zástupcovia islamu, členovia židovskej komunity a rôznych kresťanských denominácií z rôznych krajín sveta. -ej-

29/08/2017 15:21