Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Misionár v Bangladéši: Pápeža očakáva Cirkev chudobná, avšak odvážna

Kresťania tvoria v prevažne moslimskom Bangladéši menšinu - RV

28/08/2017 17:33

Vatikán/Bangladéš 28. augusta – Pri príležitosti oznámenia apoštolskej cesty pápeža Františka do Bangladéšu poskytol misionár z komunity sv. Františka Xaverského páter Marcello Storgato rozhovor Vatikánskemu rozhlasu. Páter Storgato pôsobí v tejto juhoázijskej krajine, ktorá je bohatá na rôzne kultúry, vierovyznania a etniká už mnoho rokov:

„Krajina má rozlohu ako polovica Talianska. Má viac než 160 miliónov obyvateľov, z ktorých 90% sú moslimovia, 8% sú hinduisti a zvyšok sú kresťania, budhisti a tradičné náboženstvá. Ide o veľkú rôznorodosť viery, kultúry a jazykov. Veľkú časť veriacich, hlavne na juhu, tvoria ľudia patriaci do nižšej kasty.

Cirkev v Bangladéši je ako mozaika zložená z rôznych kultúr, jazykov a národov. Bohatstvom ľudstva je práve mnoho kultúrnosť. Znakom Katolíckej cirkvi je to, že aj pri svojej rôznorodosti má tú istú vieru, to isté sv. Písmo, tú istú liturgiu, ktorá ju zjednocuje.“

Akú Cirkev nájde pápež František v Bangladéši?

„Sú tu veľmi živé komunity, veľmi angažované hlavne medzi rôznymi etnikami. Je to tiež Cirkev, ktorej vieru priniesli (augustiniánski misionári – pozn. red.) z Portugalska. Je to odvážna Cirkev, chudobná, ale veľmi odvážna. Rôzne diecézy vytvorili veľmi užitočné diela aj pre ostatné obyvateľstvo počnúc školami, nemocnicami až po sociálne zariadenia. Myslím si, že Cirkev v Bangladéši veľmi povzbudí pápežova návšteva, tak ako sa to stalo po návšteve Jána Pavla II.“

V krajine badať živý medzináboženský dialóg. Možno však hovoriť aj o obavách z islamského terorizmu?

„Áno, žiaľ v poslednej dobe sa tento fenomén objavil aj v Bangladéši. Naposledy to bol atentát v reštaurácii v hlavnom meste Dháka, pri ktorom zomrelo viac ako 20 ľudí. Táto smutná udalosť nás i vládu viedla k zamysleniu. Zdá sa však, že postupne dochádza k obmedzeniu tohto nebezpečenstva, pretože vláda dáva pozor hlavne na mladých a vysokoškolských študentov, aby nepadli do sietí extrémistov.“

Páter Marcello Storgato verí, že cesta pápeža Františka do Bangladéšu prinesie všetkým radosť, povzbudenie v harmónii a pokoji, ako o tom hovorí aj samotné logo návštevy. -ab-

28/08/2017 17:33