Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Mons. Urbina: Pápež nájde Kolumbiu zranenú, no túžiacu po uzdravení

Bilbord oznamujúci blížiaci sa príchod pápeža Františka do kolumbijskej Cartageny - AFP

27/08/2017 18:15

Kolumbia 24. augusta – Cirkev v Kolumbii sa pripravuje na prijatie pápeža Františka, ktorý ako tretí pápež v histórii navštívi latinskoamerickú krajinu v dňoch od 6. do 11. septembra tohto roku. Napriek tomu, že kolumbijská vláda pred rokom podpísala s jednotkami FARC mierovú zmluvu, krajina sa ešte stále spamätáva z dlhého vojnového konfliktu.

Kolumbiu nájde Svätý Otec František síce zranenú, ale zároveň túžiacu po uzdravení. Prezradil pre Vatikánsky rozhlas v nasledujúcom rozhovore predseda Konferencie biskupov Kolumbie Mons. Oscar Urbina Ortega.  

Akú úlohu zohrávajú kolombskí biskupi v zmierovacom procese?

„Zohrávajú tú najzáväznejšiu úlohu, lebo ide o zmierovanie sŕdc Kolumbijčanov, aby sme mohli predovšetkým vybudovať ideál krajiny a mohli začať kráčať všetci spoločne ako skutoční bratia. Je potrebná pedagogika stretnutia, ako aj pedagogika dialógu. Stretnutia a dialóg sa musia stať dvoma základnými piliermi. Stretnutie, lebo znamená uznať, prijať a kráčať k druhému a dialóg, ktorý znamená pravdu o skutočnosti a prijatie rozdielov, aby sa tak obohatili vzájomné procesy, ktoré sa snažíme dosiahnuť.“    

Na čo by sa mala Cirkev v Kolumbii v najbližšej dobe – po návšteve pápeža Františka – zamerať?

„Odkaz, ktorý nám pápež zanechá, nesmieme stratiť. To znamená, rozvíjať ho. Čo sa týka našej diecézy, tak ide napríklad o evanjelizáciu. Evanjelizácia v Kolumbii má však konotáciu, ktorá sa volá zmierenie. Lebo zmierenie znamená uzdravenie nás samých pred Bohom a uzdravenie vo vzťahu s druhými a so stvorením.“ 

Myslíte si, že vonkajšie snahy napomôcť procesu zmierenia v Kolumbii boli účinné?

„Áno, boli veľmi účinné. Na jednej strane sa s nami podelili o vlastné skúsenosti. A učiť sa treba aj od druhých, tak ako sa teraz my snažíme obracať na krajiny, ktoré hľadajú pokoj a mier. Teda toto spoločenstvo skúsenosti bolo skutočne veľmi dôležité. Na druhej strane nám prejavili aj finančnú pomoc. Napríklad Nemecko prostredníctvom projektov, ktoré nám pomohli vytvárať pokoj a zmierenie.“   

Pápež František povedal, že príde do Kolumbie vtedy, keď sa podpíše mier a tak sa aj stane. Myslíte si, že tieto pápežove slová boli podnetom a impulzom k jeho uzavretiu?

„Nepochybne tieto slová, ktorými sa na nás obrátil na Kube a v USA počas stretnutia sa s rodinami, keď nám povedal: ,Niet cesty späť. Počet obetí je strašne veľký. Treba vykročiť smerom k mieru. Urobte tak rešpektujúc obete a jurisdikciu súdnych organizmov na národnej úrovni a tiež medzinárodné zákony. Tieto slová skutočne zohrali významnú úlohu a aj vďaka tomu sme dnes tam, kde sme.“

Existujú rok po podpísaní mierovej dohody medzi kolumbijskou vládou a vojenskými jednotkami FARC vážne riziká, ktoré ohrozujú mierový proces?

„Každé ľudské dielo má svoje riziká. Verím však v silnú vôľu, rozhodnutie, schopnosť, ktoré my Kolumbijčania máme, keď sa rozhodneme niečo urobiť a urobiť to dobre.“

Pápeža Františka poznáte osobne. Aký odkaz od neho očakávate počas jeho apoštolskej cesty?

„Áno, samozrejme, poznáme sa. Mal som viackrát tú možnosť sa s ním stretnúť. Som členom ekonomickej komisie Populorum progressio, ktorá je nadáciou s cieľom pomáhať práve krajinám v Latinskej Amerike, sú to napríklad rôzne projekty pre rozvoj a pomoc pôvodnému obyvateľstvu.

Na jednej strane by som chcel Svätému Otcovi vyjadriť radosť z jeho príchodu do Kolumbie a na územie, kde pôsobím. A zároveň prejaviť veľkú nádej, ktorú pre nás znamenajú jeho slová. Som presvedčený o tom, že nás povzbudia, posilnia vo viere a predovšetkým v záväzku voči láske, ktorý pre nás znamená vytvárať zmierenie, pokoj a odpustenie v Kolumbii.“

Akých konkrétnych tém sa podľa vás pápež František dotkne počas svojej apoštolskej návštevy?

„Sú tu štyri hlavné body. V Bogote sa dotkne témy života a rodiny. V Medellíne to budú laici ako učeníci – misionári a tiež osoby zasväteného života. Vo Villavicenciu sa zmierime s Bohom ako Kolumbijčania a napokon Cartagene to bude obrana ľudských práv. Práve na tomto mieste sa nachádza hrob veľkého zástancu ľudských práv, ktorým bol sv. Peter Klaverský.“ 

Akú úlohu zohrali v mierovom procese ženy?

„Obrovskú, lebo práve ony boli tými najväčšími obeťami konfliktu. A práve vďaka svojej nehe majú schopnosť a možnosť zasievať základné hodnoty pre odpustenie a mier.“

Pápež František bude tretím pápežom, ktorý navštívi Kolumbiu. Krajina prechádza obrovskými zmenami. Akú Kolumbiu nájde Svätý Otec, keď priletí do Bogoty?

„Kolumbiu zranenú, avšak s veľkou túžbou po uzdravení.  S túžbou využiť svoje ľudské i prírodné bohatstvá na to, aby vytvorila krajinu bratov, kde je pre všetkých miesto. Kde sme schopní svedčiť pred svetom, že tam, kde je nenávisť, je možné zasadiť pokoj.“ -ej-     

27/08/2017 18:15