Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Vyšlo Posolstvo ku Dňu migrantov 2018: „Prijať, chrániť, podporovať a integrovať“

Svätý Otec pri obede s utečencami zo Sýrie v Dome sv. Marty (11. augusta 2016) - OSS_ROM

21/08/2017 17:20

Vatikán 21. augusta – „Prijať, chrániť, podporovať a integrovať migrantov a utečencov“ – to je ústredná myšlienka posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu migrantov a utečencov, ktorý sa bude sláviť 14. januára 2018.

Svätý Otec označuje za „znamenie čias smutnú situáciu mnohých migrantov utekajúcich pred vojnou“ a chudobou. Venuje spomienku svojej návšteve Lampedusy na začiatku pontifikátu ako aj založeniu priamo jemu podliehajúcej Sekcie pre migrantov v rámci Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. „Každý cudzinec, ktorý klope na naše dvere – zdôrazňuje s poukazom na 25. kapitolu Matúšovho evanjelia - je príležitosťou stretnúť Ježiša Krista.“ Pápež František v posolstve hovorí o „veľkej zodpovednosti, ktorú Cirkev chce zdieľať so všetkými“, prejavujúc starostlivosť o migrantov.

Posolstvo je rozdelené do štyroch bodov, podľa štyroch slovies „založených na základoch Učenia Cirkvi“. V prvom rade je to „prijať“. Pápež zdôrazňuje, že je nutné „ponúknuť migrantom a utečencom väčšie možnosti bezpečného a zákonného vstupu do cieľových krajín“.

Svätý Otec prosí o zjednodušenie priznávania „humanitárnych víz“ a uprednostnenie opätovného spojenia rodín, pričom tiež hovorí o potrebe „humanitárnych koridorov pre najzraniteľnejších utečencov“. Kritizuje „kolektívne vyhosťovanie migrantov a utečencov“, hlavne keď sa tým dostávajú do krajín, ktoré negarantujú rešpektovanie základných práv. Posolstvo kladie dôraz na princíp ústredného miesta ľudskej osoby a na prednostné zaručenie osobnej bezpečnosti vzhľadom na bezpečnosť krajiny.

Svätý Otec potom upriamuje pozornosť na sloveso „chrániť“. Samotná ochrana podľa jeho slov začína „vo vlasti“ a mala by pokračovať „v krajine migrácie“. Pápež pozýva doceniť kapacity a schopnosti migrantov, ktorí majú mať slobodu pohybu v krajine prijatia a možnosť pracovať. Hovorí aj o ochrane mladistvých migrantov, ktorí majú právo študovať a žiť so svojimi rodinami.  A odvolávajúc sa na bezdomovectvo nie malého počtu migrantov, píše, že môže byť prekonaná „zákonom o občianstve“ zhodným s medzinárodným právom.

Ďalším slovesom je „podporovať“. Znamená to, že všetci migranti majú mať vytvorené podmienky pre osobnú realizáciu. Pápež František povzbudzuje k sociálno-pracovnému začleneniu migrantov a chváli úsilie mnohých štátov v oblasti medzinárodnej spolupráce. Praje si, aby sa pri rozdeľovaní pomoci brali do úvahy potreby rozvojových krajín, ktoré prijímajú obrovské množstvo utečencov a migrantov.

Posledné kľúčové slovo posolstva znie „integrovať“. Pápež hneď podotýka, že integrovanie „nie je asimilácia, ktorá vedie k potlačeniu alebo zabudnutiu vlastnej kultúrnej identity“. Ide o dlhý proces, ktorý „môže byť urýchlený cez ponuku občianstva neviazaného na požiadavky ekonomické a jazykové“.

Svätý Otec ešte raz prosí o „podporovanie kultúry stretnutia“ a ubezpečuje, že Cirkev „je pripravená zapojiť sa ako prvá“ v tejto oblasti. Pripomína, že na dosiahnutie očakávaných výsledkov je „nevyhnutný príspevok politikov a občianskej spoločnosti“. Na záver vyjadruje nádej, že najbližšie mesiace „predstavujú privilegovanú možnosť“ pre potvrdenie „konkrétnymi krokmi“ štyri prednesené body: „prijať, chrániť, podporovať a integrovať“. -ab-

21/08/2017 17:20