Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František listom pozdravil Synodu metodistických a valdénskych cirkví

Stretnutie pápeža Františka s delegáciou metodistických a valdénskych cirkví (Vatikán, 05.03.2016) - OSS_ROM

21/08/2017 17:38

Vatikán/Taliansko 21. augusta – Svätý Otec František formou krátkeho listu pozdravil zasadnutie Synody metodistických a valdénskych cirkví, ktoré sa začalo 20. augusta v Torre Pellice pri Turíne. Spolu s „bratským a srdečným pozdravom“ ich uistil o svojej modlitbe. Pripomenul ich predchádzajúce vzájomné stretnutia v Turíne a v Ríme, ako aj predtým v Argentíne.

Zástupcom metodistických a valdénskych spoločenstiev Talianska pápež František zaželal, aby ich oduševňovala radosť z vedomia, že stoja pred Kristovou tvárou. „Jeho pohľad, ktorý sa k nám skláňa, je zdrojom nášho pokoja, pretože nám dáva cítiť sa milovanými deťmi Otca a dáva nám novým spôsobom vidieť iných, svet a dejiny“, píše v liste Svätý Otec.      

Pápež František v liste hovorí aj o Ježišovej túžbe, aby mohol vidieť svojich učeníkov v plnej jednote:

„Kráčať k plnej jednote, s pohľadom nádeje, ktorý uznáva prítomnosť Boha, ktorý je silnejší než zlo, je veľmi dôležité. Je to tak predovšetkým dnes, vo svete poznačenom násilím a strachom, rozbitosťou a ľahostajnosťou, kde egoizmus presadzovania sa na úkor druhých zatieňuje jednoduchú krásu pohostinnosti, vzájomného delenia sa a lásky. Ale naše kresťanské svedectvo nesmie ustúpiť logike sveta: spoločne si pomáhajme v rozhodnutí žiť logikou Krista!“

Synoda metodistických a valdénskych cirkví na svojom každoročnom stretnutí preberá širokú paletu otázok, od 500. výročia reformácie a ekumenických otázok až po migráciu, sociálne výzvy a bioetické otázky, ako aj problematiku chápania manželstva a rodiny, ku ktorej tieto cirkvi v poslednej dobe zaujali postoj výrazne odlišný od učenia Katolíckej cirkvi. -jb-

21/08/2017 17:38