Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Prijatie a integráciu irackých kresťanov na Slovensku dal Vatikán za príklad

Chaldejskí kresťania z Iraku pri stretnutí so slovenskými rodinami a dobrovoľníkmi 13. júna 2017 na Lukovom Dvore pri Nitre - RV

14/08/2017 13:25

Vatikán/Slovensko 14. augusta – Vatikánska Sekcia pre migrantov a utečencov, ktorá pracuje pod hlavičkou Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj dala za príklad prijatie a integráciu irackých kresťanských rodín na Slovensku v okolí Nitry. Dobročinný projekt neziskového združenia Pokoj a dobro v spolupráci nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom umožnil prijatie 25 rodín za finančnej pomoci darcov z USA.

V článku s názvom „Prijatie a integrácia“ na stránke Sekcie pre migrantov a utečencov sa dozvieme, že skupina 149 asýrskych kresťanov z oblasti severoirackého Erbilu prišla na Slovensko 10. decembra 2015 a ich ďalší osud sa vyvíja nasledovne:

„Po absolvovaní administratívneho procesu a získaní azylu sa väčšina týchto utečencov usadila v Nitre a okolí. Iní, asi 70 osôb, sa vrátili späť do svojej vlasti - osobitne starší členovia rodín - alebo odišli za svojimi príbuznými do iných európskych krajín.

Na pomoc novým usídlencom zaradiť sa do spoločnosti bolo v auguste 2016 v Nitre založené komunitné centrum v rámci Diecéznej charity. Centrum ponúka sociálne, náboženské a kultúrne aktivity a tiež vzdelávanie: prišelci sa učia slovenčinu a aj Slováci sa môžu učiť po arabsky.

Po poldruha roku má 58% z práceschopných mužov a žien zamestnanie, napr. v nábytkárskom podniku a reštauráciách, či ako školník alebo predavač. Deti navštevujú školu: chodia do predškolských zariadení alebo základných či stredných škôl. Dvaja mladí ľudia sú v špecializovanej jazykovej škole, aby od septembra mohli začať štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave.“  

Na stránke vatikánskej Sekcie pre migrantov a utečencov sa dozvieme aj o to, že pred začiatkom leta sa v priestoroch Misionárov Božského Srdca na Lukovom Dvore pri Nitre konalo spoločenské podujatie s účasťou irackých rodín i domácich slovenských rodín, dobrovoľníkov a členov združenia Pokoj a dobro. Okrem športového programu a neformálneho posedenia počas stretnutia odovzdali ocenenia niekoľkým z dobrovoľníkov „za ich nezištnú službu pre dobro irackých rodín napĺňaním poslania združenia Pokoj a dobro zabezpečiť integráciu tých, čo prišli z Iraku vo všetkých oblastiach vereného a spoločenského života“.

Vedenie sekcie pre migrantov a utečencov, ktorá je jednou zo štyroch zložiek Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, si vyhradil osobne Svätý Otec. Za svojich najbližších spolupracovníkov v tejto sekcii si pápež František vybral dvoch rehoľníkov, ktorými sú kanadský jezuita páter Michael Czerny a taliansky scalabrinián páter Fabio Baggio, ako podsekretárov dikastéria.

Práve páter Michael Czerny, ktorý pochádza z Brna, no ešte v detstve sa s rodičmi presťahoval do Kanady, prejavil záujem o slovenskú skúsenosť pomoci utečencom v Nitre a považuje ju za príklad hodný spropagovania. Je niekdajším dlhoročným poradcom Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj a sekretárom kardinála Petra Turksona, prefekta Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Ghanský kardinál v minulosti dvakrát vystúpil aj v Bratislave, a to na konferenciách v roku 2014 s témami „Katolícka cirkev a ľudské práva“ a „Hodnoty v podnikaní“. -jb-

14/08/2017 13:25