Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Zomrel 83-ročný kardinál Dionigi Tettamanzi, emeritný milánsky arcibiskup

Kardinál Dionigo Tettamanzi (14.3.1934 - 5.8.2017) - ANSA

05/08/2017 15:32

Taliansko 5. augusta – Dnes v skorých ranných hodinách zomrel kardinál Dionigi Tettamanzi, emeritný arcibiskup Milána. Vo veku 83 rokov podľahol následkom dlhšej choroby.

Duchovným pastierom Milánskej arcidiecézy a všetkým, ktorých zasiahla smrť kardinála Tettamanziho, Svätý Otec František kondoloval formou telegramu. Vyjadruje v ňom svoje uznanie a vďaku za všetko, čo zosnulý kardinál pre Cirkev vykonal. Svätý Otec okrem iného píše:

„Myslím na neho s láskou a s vďačnosťou si spomínam na intenzívnu kultúrnu a pastoračnú činnosť tohto zaslúžilého brata, ktorý vo svojom plodnom živote radostne dosvedčoval evanjelium a oddane slúžil Cirkvi, najprv ako kňaz v Milánskej arcidiecéze, potom ako biskup Ancony-Osima, sekretár Talianskej biskupskej konferencie, arcibiskup Janova, a potom arcibiskup milovanej ambroziánskej cirkvi, a napokon apoštolský administrátor Vigevana.  

Vždy sa prejavoval ako starostlivý pastier, úplne zameraný na potreby a dobro kňazov a všetkých veriacich, so zvláštnou pozornosťou na témy rodiny, manželstva a bioetiky, v ktorých bol zvlášť odborníkom.“

Pápež František zveruje zosnulého do príhovoru Panny Márie a všetkých smútiacich uisťuje o svojej modlitbe a posiela im svoje apoštolské požehnanie.

Kard. Dionigi Tettamanzi sa narodil v Renate pri Miláne 14. marca 1934. Kňazstvo prijal ako 23-ročný z rúk arcibiskupa Montiniho, neskoršieho pápeža Pavla VI. Ako doktor teológie uplatnil svoje výnimočné nadanie pri vyučovaní morálnej a pastorálnej teológie. Otázky manželstva, rodiny, sexuality a bioetiky rozpracoval aj v mnohých knihách, spolu s ďalšími pastorálnymi témami.

V roku 1989 bol menovaný za arcibiskupa diecézy Ancona-Osimo a biskupskú vysviacku prijal z rúk kardinála Martiniho. Vykonával rôzne služby v rámci Talianskej biskupskej konferencie a tiež v rôznych biskupských komisiách a pápežských radách.

V roku 1998 ho sv. Ján Pavol II. kreoval na kardinála a v roku 2002 ho vymenoval za arcibiskupa Milána. Kard. Dionigi Tettamanzi tento úrad zastával do roku 2011. Ako kardinál sa zúčastnil na dvoch konkláve: v roku 2005 a v roku 2013.

Po smrti kardinála Dionigiho Tettamanziho má kardinálsky zbor 223 členov, z toho 121 s právom voliť.

Ako informovala Milánska arcidiecéza, pohrebné obrady budú v utorok 8. augusta o 11. hod. v Milánskom dóme. Kardinála Tettamanziho pochovajú pod oltárom Panny Márie - Virgo Potens, kde odpočíva aj urna bl. kardinála Schustera. Obrady poslednej rozlúčky bude viesť apoštolský administrátor kard. Angelo Scola spolu s milánskym arcibiskupom-elektom Mons. Mariom Delpinim. -ab, jb-

Aktualizované: 6.8.2017, 16:14

05/08/2017 15:32