Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Rubriky \ Homílie M. Bubáka

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD: Cennejšie než všetko

Ilustračná snímka - REUTERS

29/07/2017 14:16

Zamyslenie P. Milana Bubáka SVD na 17. nedeľu cez rok A (Mt 13, 44-52): Cennejšie než všetko

Dnes si čítame posledné tri zo siedmich podobenstiev z 13. kapitoly Matúšovho evanjelia, ktorú sme si čítali počas posledných troch nedieľ. Podobenstvo o rybárskej sieti nesie v podstate to isté posolstvo, ako podobenstvo o kúkoli a pšenici. Pozrime sa teda na zvyšné dve, na to o poklade na poli a o vzácnej perle. Aj tie nesú skoro to isté posolstvo, no sú medzi nimi aj rozdiely.

Pri podobenstve o poklade na poli je dôležité vedieť, že v Ježišovej dobe jestvovalo mnoho príbehov o pokladoch skrytých na poliach. Boli to časy, kedy vojny a invázie cudzích mocností boli dosť časté a často prišli nečakane. Ľudia v chvate museli utekať, aby si zachránili svoj holý život a ak mali nejaké cennosti, často  ich zakopávali na svojich poliach, v nádeji, že keď sa vrátia, si ich tam nájdu. Nezriedka sa tak však nestalo. Pôvodný vlastník sa naspäť z nejakého dôvodu nevrátil a tak jeho pole pripadlo niekomu inému, kto o poklade na ňom nič nevedel.

Predpokladajme, že prípad v evanjeliu bol takéhoto typu. Vlastník poľa nemal podľa všetkého ani len potuchy o tom, čo môže toto jeho pole skrývať. Až jedného dňa náhodný prechádzajúci niečo mohol spozorovať. Niečo, čo mu dalo tušenie, že by tu mohol byť zakopaný poklad. A tak šiel, predal všetko, čo mal a pole od jeho majiteľa kúpil.

Čo sa týka druhého podobenstva, toho o vzácnej perle, je treba vedieť, že pre ľudí na východe bola perla najcennejšou vecou na svete, dokonca ešte cennejšou ako diamant. Čo by tieto dve podobenstvá mohli pre nás znamenať?

Predstavte si človeka, ktorý objaví poklad alebo nájde vzácnu perlu. Tento človek po tom, čo objavil, tak zatúži, že ide, predá všetko, čo má, a kúpi to. Predstavte si čo by si o vás pomysleli vaši susedia alebo známi, keby vás videli, že ste predali všetko, čo máte, naozaj všetko: hrnce, panvice, oblečenie, nábytok... úplne všetko, neostalo by vám vôbec nič a to len preto, aby ste kúpili pole, ktoré vyzerá ako každé iné pole. Nepomysleli by si, či vám snáď nešibe?

Ježiš hovorí, že každý, kto objaví cenu Božieho kráľovstva, našiel veľký poklad. A ak ho naozaj objaví a o jeho hodnote bude naozaj presvedčený, potom bude robiť veci, ktoré sa v očiach jeho okolia budú naozaj zdať, ako keby prišiel o rozum. Božie kráľovstvo sa stane pre neho vecou číslo jedna, všetko ostatné stratí pre neho hodnotu.

Čo by ste si pomysleli o ťažko pracujúcom podnikateľovi, ktorý sa vzdal všetkého, čo tak namáhavo zarobil a rozdá to chudobným? Čo si pomysleli ľudia o úspešnom hráčovi Manchestru United Philipovi Mulryneovi, ktorý pred rokmi zanechal svoju športovú kariéru a stal sa dominikánom (tento rok bol ako 39-ročný vysvätený za kňaza)? Čo by si pomysleli spoluobčania o opilcovi, ktorý prepíjal všetky peniaze svojej rodiny, klial a páchal násilie nielen na svojej žene ale aj na vlastných deťoch, a zrazu by ho jedného dňa videli triezveho, poriadneho, ako tvrdo pracuje, aby vyživil nielen svoju rodinu, ale dokonca pomohol aj iným? Určite by si pomysleli toto: týmto ľuďom buď šibe, alebo našli niečo, čo má pre nich takú hodnotu, že im nebolo ťažké zanechať to, čo mali a čo predtým robili a úplne sa preorientovať.

Tým, ktorí ešte neobjavili Krista, mnohí dôslední kresťania môžu pripadať, ako keby im šibalo. Odmietajú korupciu, rozvody, predmanželský sex, potraty. A nielen to, mnohí sú za vieru dokonca ochotní, ako nám o tom hovorí história kresťanského mučeníctva, položiť svoj život. Nebol Titus Zeman šibnutý? Boli kňaz Srholec, biskup Korec, páter Vojtech Rajner a mnohí ďalší, ktorí roky sedeli pre svoju veru vo väzení normálni? Nie neboli šibnutí, boli úplne normálni. Horela v nich láska ku Kristovi a k jeho kráľovstvu, ktoré pokladali za najvzácnejšiu vec na svete. 

Ako je to s nami? Našli sme aj my Krista? Ak áno, čoho sme sa pre neho už zriekli? S čím trávime najviac času? Prečo sa mnohí z nás kresťanov tak ľahko zriekame svojich princípov ba dokonca i svojej viery, keď začnú byť v hre peniaze, vyššie postavenie alebo iné výhody? Je to iba zo slabosti? Alebo je to preto, lebo sme hodnotu pokladu, ktorý máme, nikdy naozaj nespoznali.

V prvom čítaní sme dnes počuli o kráľovi Šalamúnovi. Tohto mladého kráľa, na začiatku jeho kraľovania Boh vyzval, aby si zaželal od neho, čo len chce, a on mu to dá. Čo by si si ty, brat, sestra, na mieste Šalamúna, keby si mal takúto možnosť zaželal? Možností je toľko, že? No kráľ Šalamún vedel, že tých možností v skutočnosti nie je veľa. Že ak chce byť skutočne dobrým kráľom a dobrým človekom, že je tu vlastne len jedna možnosť: a to schopnosť vedieť rozlíšiť dobré od zlého, to znamená múdrosť. Počujme jeho samého, čo hovorí; čo si od Boha pýta, a čo nakoniec dostane. „Pane, Bože môj, ..., daj svojmu služobníkovi chápavé srdce, aby vedel spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým.” Boh mu povedal: „Pretože si si toto žiadal a neprosil si o dlhý vek ani o bohatstvo ani o život svojich nepriateľov, ale si si žiadal múdrosť, aby si rozlíšil právo, hľa, splním tvoju žiadosť: dám ti srdce múdre a chápavé, také, že tebe podobného nebolo pred tebou a ani po tebe nebude.“ Hľa, milí priatelia, Šalamún objavil vzácnu perlu, ktorou bola múdrosť a za túto bol ochotný obetovať všetko: svoj dlhý vek, bohatstvo ba dokonca bezpečnosť pred svojimi nepriateľmi. A ako odmenu, dostal všetko, nielen múdrosť, o ktorú prosil, ale aj všetko to, čoho sa zriekol. Tak to, milí priatelia, býva. Ten, kto stráca pre Božie kráľovstvo nachádza a dostáva stonásobne viac.

Možno sa pýtame: „Ako prísť k tomu, že rozpoznáme, kde alebo v čom je ten poklad?“ Povedali sme si, že medzi podobenstvom o poklade a perle hoci sú si podobné, predsa sú medzi nimi aj rozdiely. Ten hlavný je tento: poklad na poli našiel človek náhodou, perlu, naopak, po dlhom hľadaní („Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly.“). To prvé bolo výsledkom šťastia, to druhé snahy a usilovnosti. Znamená to, že nájdenie pokladu je Božím darom, no nezaobíde sa to ani bez našej snahy. Kto je spokojný s tým, čo má, sotva objaví silu a hodnotu Božieho kráľovstva. Kto však je aj napriek svojej spokojnosti predsa v hĺbke svojej duše akosi večne nespokojný, lebo vie, že jestvuje aj niečo viac, než je len to, čo má on, ten určite nájde poklad.

Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.

29/07/2017 14:16