Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Vatikán v OSN: Pre izraelsko-palestínsky konflikt sú riešením dva štáty

Ilustračná snímka - AFP

26/07/2017 16:20

Vatikán/OSN New York 26. júla – Izraelsko-palestínsky mierový proces nesmie vypadnúť spomedzi priorít medzinárodného spoločenstva, zdôraznil v utorok 25. júla na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku zástupca Svätej stolice.

Chargé d´affaires Misie stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri OSN Mons. Simon Kassas vystúpil v otvorenej diskusii k situácii na Blízkom východe vrátane tzv. Palestínskej otázky. Upozornil, že riešenie Palestínskej otázky, ktorá je štyrikrát ročne predmetom diskusie v OSN, sa tak naťahuje, že viaceré znovu a znovu opakované vyhlásenia sa už zdajú byť ako zvuk „pokazenej gramoplatne“.

„Tieto pokazené gramoplatne budú ďalej hrať, až kým sa nenájde schodné riešenie Palestínskej otázky. A musia ďalej znieť, keďže aj popri početných výzvach doliehajúcich dnes na Blízky východ, izraelsko-palestínsky mierový proces nesmie vypadnúť spomedzi najvyšších priorít medzinárodného spoločenstva a tejto Rady,“ povedal vatikánsky diplomat v diskusii moderovanej čínskym predsedníctvom. Mons. Kassas potvrdil platnosť už dobre známeho stanoviska Vatikánu, ktorý v tejto veci podporuje riešenie v podobe dvoch štátov:

„Svätá stolica chce opätovne zdôrazniť svoju pevnú podporu pre riešenie v podobe dvoch štátov, s Izraelským štátom a Palestínskym štátom existujúcimi bok po boku v pokoji v rámci medzinárodne uznaných hraníc. Ak majú obaja, Izrael aj Palestína požívať bezpečnosť, prosperitu a mierovú koexistenciu, niet inej alternatívy ako usporiadanie veci formou rokovania vedúceho k obojstranne odsúhlasenému riešeniu, priamo vyjednanému medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, s pevnou a jednoznačnou podporou medzinárodného spoločenstva.

Aby tento proces nastal a mal úspech, musia Izraelčania i Palestínčania súhlasiť s podstatnými krokmi na zníženie napätí a zastavenie stupňovania násilia na mieste. Obe strany sa musia zriecť činov, vrátane týkajúcich sa osídľovania, ktoré protirečia ich deklarovanému záväzku k dosiahnutiu riešenia vyjednávaním. S pripomenutím spoločnej návštevy niekdajšieho izraelského prezidenta Šimona Peresa a palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása v roku 2014 vo Vatikáne, pápež František opäť povzbudil k modlitbe za pokoj a k rozvíjaniu kultúry dialógu, aby sme tak mohli «odkázať [našim deťom] kultúru schopnú vyvíjať stratégie života a nie smrti, začlenenia, a nie vylúčenia».

Riešenie v podobe dvoch štátov si tiež vyžaduje aby aj všetky palestínske frakcie preukázali jednotnú politickú vôľu a spoločne pracovali na vyriešení potrieb ich ľudu. Zjednotený palestínsky front by mohol byť dôkazom záväzku Palestínčanov k pokojnému vyjednávaniu dohody a mal by kľúčovú úlohu pre ekonomickú prosperitu, sociálnu súdržnosť a politickú stabilitu Palestínskeho štátu.“

Osobitnú pozornosť si podľa diplomacie Svätej stolice zasluhuje samotné Sväté mesto Jeruzalem, čo Mons. Kassas vyjadril týmito slovami:

„Nesmieme zabudnúť na Jeruzalem, posvätné mesto Židov, kresťanov i moslimov. Historické status quo Svätých miest je vecou veľmi citlivou. Svätá stolica potvrdzuje svoju pozíciu v línii s medzinárodným spoločenstvom a obnovuje svoju podporu komplexnému, spravodlivému a trvácnemu riešeniu otázky Mesta Jeruzalem, znovu opakujúc v tejto súvislosti dôležitosť osobitného, medzinárodne garantovaného statusu, pre zaistenie slobody náboženstva a svedomia všetkých jeho obyvateľov, ako aj bezpečný, slobodný a nehatený prístup k Svätým miestam pre veriacich všetkých náboženstiev a národností.“

Vatikánsky diplomat v tejto súvislosti pripomenul aj výzvu pápeža Františka z uplynulej nedele k umiernenosti a dialógu, spolu s pozvaním k modlitbe, aby sa všetci odhodlali pracovať pre zmierenie a pokoj. V diskusii k problematike Blízkeho východu sa Mons. Kassas venoval aj konkrétnym konfliktom a humanitárnej situácii v Sýrii, Jemene a na severe Iraku. -jb-

26/07/2017 16:20