Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Rubriky \ Rozhovory

Sestry Božského Vykupiteľa si na generálnej kapitule zvolili nové vedenie

Nová generálna predstavená Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa sestra Johanna Vogl (vpravo) prijíma gratuláciu od predchodkyne v úrade, sestry Kataríny Krištofovej (FOTO: Archív SDR) - RV

25/07/2017 10:58

Rím 25. júla – Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa ukončila v Ríme svoju generálnu kapituluspojenú s vyvrcholením Jubilejného roka 150. výročia narodenia sa pre nebo matky Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľsky rehole. Generálna kapitula zvolila novú generálnu predstavenú, ktorou sa stala sestra Johanna Vogl.

65-ročná nová generálna predstavená pochádza z Rakúskej provincie kongregácie, kde doposiaľ viedla školu Theresianum v Eisenstadte. V úrade vystrieda doterajšiu generálnu predstavenú sestru Katarínu Krištofovú, ktorá pre Vatikánsky rozhlas priblížila túto významnú udalosť pre rehoľu:

„Naša generálna kapitula skončila 22. júla slávnostnou svätou omšou a obradom poslania nového generálneho vedenia. Pri tejto príležitosti sa skončil Jubilejný rok na úrovni kongregácie 150. výročia odchodu do večnosti matky Alfonzy Márie.

Nové vedenie zároveň dostalo ako symbol pre nasledujúce šesťročné obdobie bustu matky Alfonzy Márie. Tento symbol majú všetky provinciálne predstavené i regionálna predstavená zaniesť domov, kde slávnosť jubilejného roku ešte len ukončia.“

Sestra Katarína ďalej vysvetľuje, že matku Alfonzu Máriu teológovia označili za „vzor ženskej svätosti a za mystičku, ktorá pre svoje storočie, ale aj pre terajšie obdobie bola a stále je veľmi aktuálnou, a to približovaním milosrdnej vykupiteľskej lásky Boha“:

„Charizma matky Alfonzy Márie sa zrodila pri pohľade na kríž, pri pohľade na Ukrižovaného. Jej zámerom bolo pomáhať ľuďom, aby stále viac prenikali do tajomstva vykúpenia a spoznávali, že Boh ich má rád a stvoril ich pre šťastie.

A preto i keď sama veľmi trpela, povzbudzovala ľudí okolo seba, aby aj v utrpení nachádzali schopnosť tešiť sa a prijímať akoby z Božej ruky to, čo ich postretlo. Pre svoju dobu bola tou, ktorá zmierňovala duchovnú i materiálnu biedu.“

Na generálnej kapitule sa zúčastnili aj laici, ktorí majú pre Kongregáciu sestier Božského Vykupiteľa osobitný význam: 

„Laici sú nositeľmi našej charizmy. Pri našej kongregácii máme 622 laických členov, čo je dvojnásobok nás sestier. Je pre nás veľkou radosťou vidieť, ako sa toto dielo šíri a ako sa charizma matky Alfonzy Márie rozvíja cez laikov aj tam, kam my – ako sestry – nemáme prístup. 

Laici sú nadšení, že môžu mať účasť na tejto charizme. Toto stretnutie počas generálnej kapituly, keď sme im venovali celý jeden deň, kde sa mohli so svojimi svedectvami a so svojou skúsenosťou s charizmou matky Alfonzy podeliť, nás veľmi povzbudilo a upevnilo v našom rehoľnom povolaní.“

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa pôsobí najmä v Európe. Okrem Slovenska je to Rakúsko, Ukrajina a Maďarsko, rehoľné domy však majú aj v Severnej Amerike. Rehoľa má tri vetvy s rovnakou charizmou:

„Matka Alfonza Mária je uznanou zakladateľkou troch kongregácií. Prvou je pôvodná kongregácia vo Francúzsku, teda Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa. Druhou je Kongregácia Vykupiteľa v Nemecku so sídlom vo Würzburgu a treťou vetvou sme my, Sestry Božského Vykupiteľa so sídlom v Ríme.“   

Rehoľa si 31. júla pripomína narodenie matky Alfonzy Márie Eppingerovej pre nebo a tento významný deň pre členov znamená čas modlitby, meditácie a oslavy. Sestra Katarína Krištofová bude v tom čase pri hrobe matky Alfonzy Márie v Oberbronne vo Francúzsku:

„V rámci vešpier a slávnostnej svätej omše by som si chcela so spolusestrami pripomenúť tento deň ako deň jej narodenia sa pre nebo. V súčasnosti prebieha kauza jej blahorečenia. Modlíme sa a prosíme, aby sme mohli tento proces úspešne zavŕšiť. Všetkých tých, ktorí našu zakladateľku poznajú prosíme, aby sa pripojili v modlitbe na tento úmysel.“

O osobnosti a charizme matky Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, nám viac povedala p. Helena Barátová, laička, ktorá sa zúčastnila aj na slávnosti 15. júla v Ríme počas generálnej kapituly kongregácie:

„Matka Alfonza ma veľmi oslovila svojím životom, vzťahom k Bohu, ale aj veľkou otvorenosťou voči potrebám sveta. Pri prvom kontakte s ňou, pri lepšom spoznaní jej života, som pochopila, že Boh ju poslal do tohto sveta, aby zviditeľnil jej svätosť, jej charizmu, ktorú daroval nielen kongregácii, ale všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s ňou.

Bola to žena veľmi pokorná, skromná, ktorá milovala Ježiša a ktorá bola predovšetkým veľmi vnímavá na potreby ľudí, ktorí žili okolo nej. Dnešný svet práve teraz potrebuje matku Alfonzu, a aby tak mohla aj cez ostatných ľudí svoju charizmu rozšíriť ďalej.“ -jb, ej-

(Aktualizované: 26.7.2017, 12:03)

25/07/2017 10:58