Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Mons. Jurkovič v OSN: „Migranti predstavujú ľudskú tvár procesu globalizácie“

Mons. Ivan Jurkovič, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve - RV

21/07/2017 12:35

Vatikán/OSN Ženeva 21. júla - Prichádzajúci migranti môžu poukazovať na pravdu, že svet je jedna ľudská rodina. O prístupe k utečencom a kritériách vedúcich k ich úspešnej integrácii v hostiteľských krajinách hovoril v stredu 19. júla v Ženeve na pôde OSN arcibiskup Ivan Jurkovič, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN.

V diskusii Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na tému „Integrácia a sociálna inklúzia ako prostriedky na zmiernenie zraniteľnosti migrantov“    vatikánsky predstaviteľ poukázal na skutočnosť, že „na jednej strane sú migranti žiadaní a prijímaní trhmi rozvinutých a vynárajúcich sa ekonomík, zdá sa, že to je na druhej strane v zjavnom protirečení so smutnou realitou, že sú často odmietaní a vystavení negatívnym postojom i násilným útokom viacerých  v prijímajúcich spoločnostiach.“

„Svätá stolica opakovane pripomína, že migranti nie sú iba tými, ktorí hľadajú zlepšenie svojej finančnej, spoločenskej a politickej situácie. Predstavujú ľudskú tvár procesu globalizácie. Prichádzajú s odvahou, nádejou a húževnatosťou. Môžu slúžiť ako nástroj pokojných vzťahov medzi krajinami a teda ukazovať pravdu, že sme jedna ľudská rodina,“ povedal Mons. Jurkovič.   

Vo svojom príspevku slovinský prelát pripomenul slová pápeža Františka o „povinnosti solidarity“ a bližšie vysvetlil jeho chápanie pojmu integrácie:

„Zdôrazňujúc potrebu integrácie migrantov v hostiteľských krajinách, pápež František vysvetlil, že táto «nie je ani asimiláciou, ani včlenením. Je to obojsmerný proces, ktorého základom je uznanie kultúrneho bohatstva toho druhého. Nie je to nadradenie jednej kultúry nad druhú, ani vzájomná izolácia s nebezpečným rizikom vytvárania get» (Príhovor k Medzinárodnému fóru pre migráciu a mier, Vatikán, 21. feb. 2017). V tomto obojsmernom procese majú migranti «povinnosť  neuzatvárať sa pred kultúrou a tradíciami prijímateľskej krajiny, rešpektujúc nadovšetko jej zákony» (tamtiež). Na druhej strane, prijímateľské krajiny musia rešpektovať rodinný rozmer procesu integrácie vytváraním politík zameraných na podporu a docenenie zjednocovania rodiny, základnej bunky spoločnosti.“

V závere príhovoru Mons. Jurkovič informoval o príprave sprievodného podujatia k novembrovému stretnutiu Rady Medzinárodnej organizácie pre migráciu - IOM. Stála misia Svätej stolice, Stála misia Maltézskeho rádu, Medzinárodná katolícka komisia pre migráciu, Medzinárodná katolícka charita a Nadácia Caritas in Veritate pri tejto príležitosti pripravujú spoločné podujatie na prezentovanie správnych postupov a praktických odporúčaní ako zlepšiť integráciu migrantov v hostiteľských spoločnostiach. -at, jb-

21/07/2017 12:35