Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Jeruzalem hostí fórum monoteistických náboženstiev o význame Svätého mesta

Ilustračná snímka - ANSA

19/07/2017 16:54

Jeruzalem 19. júla – Dnes sa v Jeruzaleme na Pápežskom inštitúte Notre Dame začalo medzináboženské fórum  s témou „Jeruzalem a monoteistické náboženstvá: symbol, postoje a reálny život.“ Reprezentanti moslimov, židov a kresťanov sa zamýšľajú nad hodnotou Svätého mesta pre ich veriacich a nad jeho úlohou pri definovaní rôznorodej identity. Stretnutie sa uskutoční v rámci letnej školy, ktorú organizuje Európska univerzita z Ríma spolu s asociáciou diplomatov pri Pápežskom inštitúte Notre Dame v Jeruzaleme. Program nesie názov „Živá história: izraelské a palestínske územia“.

Medzi diskutujúcimi je rabín David Rosen, ktorý je prezidentom Medzinárodnej rady kresťanov a židov a účastníkom židovsko-kresťanského dialógu od pontifikátu Jána Pavla II. Fórum privíta aj ďalšie osobnosti ako palestínskeho filozofa Sari Nussebeha, jazykovedca a odborníka na židovské tradície Cyrila Aslanova, analytika moslimského sveta Alexandra Greenberga a ďalších odborníkov z oblasti medzinárodných vzťahov a medzináboženského dialógu.

O význame mesta Jeruzalem a o potrebe zachovania mieru v tomto meste sa pred začiatkom fóra vyjadril kustód Svätej zeme páter Francesco Patton OFM:

Mier je skutočnosť, ktorú nedokážeme dosiahnuť sami. Vieme, že v biblicko- kresťanskom zjavení je mier niečo, čo Boh sám tvorí, je to Boží sen. Z pohľadu človeka je potrebné prejsť od strachu k nádeji, a to je krok extrémne ťažký. Z našej strany, ako kresťanskej zložky mesta Jeruzalem, sme zložkou, ktorá aspoň v niektorých situáciách môže byť mostom, pretože nie je vnímaná ako niečo nebezpečné už pre samotný fakt, že sme menšinou z menšín, ale tiež pre prístup, aký máme k problémom. Je to prístup dialogický, ktorý sa vyhýba akejkoľvek forme násilia a ospravedlňovania násilia.“ -ab-

19/07/2017 16:54