Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Nech hlas robotníkov zaznieva v Cirkvi – pápežské posolstvo k 50. výročiu hnutia

Pápež František počas stretnutia so svetom práce (Janov, 27. 5. 2017)

17/07/2017 15:56

Vatikán/Španielsko 17. júla – „Nech hlas robotníkov aj naďalej zaznieva v lone Cirkvi“ – toto prianie  vyjadril pápež František v posolstve medzinárodnému stretnutiu Svetového hnutia kresťanských robotníkov, ktoré práve prebieha v španielskej Ávile.  Pri príležitosti osláv 50. výročia založenia hnutia prišlo do mesta sv. Terézie 120 delegátov zo 79 členských krajín.

Posolstvo podpísané štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom si všíma tému konferencie „Pôda, bývanie a práca pre dôstojný život“. Zdôrazňuje, že „dôstojnosť človeka je úzko spojená s týmito troma skutočnosťami“, ktoré pripomínajú, že základná skúsenosť ľudskej osoby je „cítiť sa byť zakoreneným vo svete, v rodine a v spoločnosti.“

„Pôda, bývanie a práca znamená bojovať, aby každý človek žil primeraným spôsobom vzhľadom na svoju dôstojnosť a aby nikto nebol skartovaný. V tom nás posilňuje naša viera v Boha, ktorý poslal svojho Syna na svet, aby podieľajúc sa na dejinách svojho ľudu, žijúc v rodine a pracujúc vlastnými rukami mohol oslobodiť a spasiť ľudské bytie svojou smrťou a zmŕtvychvstaním,“ píše sa v posolstve zaslanom v mene pápeža Františka. V závere Svätý Otec povzbudzuje členov Svetového hnutia kresťanských robotníkov, aby „pokračovali s obnoveným elánom v úsilí prinášať Evanjelium do sveta práce.“

Pápež František dokazuje svoj záujem o svet práce či už pravidelnými príhovormi na medzinárodných stretnutiach ľudových hnutí, alebo stretnutiami s ľuďmi práce pri apoštolských cestách. Napr. počas svojej pastoračnej návštevy talianskeho priemyselného mesta Janov v máji tohto roka venoval jedno osobitné stretnutie práve robotníkom. Tiež nedávno 7. júla Svätý Otec prišiel sláviť svätú omšu v kruhu pracovníkov, ktorí sa starajú o technickú údržbu Vatikánu. -ab-

17/07/2017 15:56