Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Kardinál Leonardo Sandri hodnotí svoju týždňovú návštevu Ukrajiny

Kard. Leonardo Sandri ako hlavný hosť na národnej mariánskej slávnosti v Zarvanici - Ukrajina, 17. júl 2017 - RV

17/07/2017 18:01

Vatikán/Ukrajina 17. júla – Kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné Cirkvi, ukončil svoju návštevu Ukrajiny, na ktorej bol od 11. júla. Včera na záver svojej cesty koncelebroval pri príležitosti národnej púte do mariánskej svätyne v Zarvanici svätú liturgiu s kyjevsko-haličským vyšším arcibiskupom Mons. Svjatoslavom Ševčukom.

V pútnickej svätyni gréckokatolíkov Zarvanica v Ternopoľskej oblasti  sa uchováva milostivá ikona Panny Márie. Pri jej návšteve vatikánsky predstaviteľ znova predniesol modlitbu za mier, žiadajúc ukončiť utrpenie mnohých ľudí a prinášajúc prejavy blízkosti a požehnania od pápeža Františka.

Pre Vatikánsky rozhlas kardinál Sandri zhodnotil svoju účasť na národnej púti takto:

„Pre mňa to bol vrcholný bod celej mojej cesty po Ukrajine, pretože mysliac na stretnutia, ktoré som absolvoval v regiónoch, kde som sa stretol s utrpením utečencov z vojnových oblastí, bolo to ako pozbierať celú túto skutočnosť do duchovného koša darov pre Pannu Máriu a položiť ho k jej nohám. Toto som osobne urobil mysliac na veľkorysosť a lásku Svätého Otca voči Ukrajine. Je to však dielo Ukrajincov, a je to jedna nádhera!

Spoluúčasť na púti – hlavne mladých, počas nočne vigílie – potom včera božská liturgia bola za účasti veľkého množstva veriacich. Deň predtým a počas celej noci sa spovedalo. Modlitby, spovede, úsilie „dostať sa cez Máriu k Ježišovi“. Teda verím, že toto bol pre mňa najkrajší záver tejto cesty: byť pri Máriiných nohách spolu s celou Gréckokatolíckou cirkvou, so všetkými veriacimi, ktorí boli prítomní buď osobne alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. A tak som dal do jej rúk celú budúcnosť, ktorá ako dúfame bude budúcnosťou mieru a svornosti pre túto milovanú krajinu.“

Kardinál Sandri poskytol aj celkové hodnotenie svojho skoro týždenného pobytu na Ukrajine:

„Je to z mojej strany veľmi pozitívna bilancia, aj vďaka tomu, že ma počas celej cesty sprevádzali vyšší gréckokatolícky arcibiskup a apoštolský nuncius. Boli pre mňa oporou v tejto krajine, kde je veľa denominácií a je potrebné reagovať primerane, aby bol človek nestranný. Myslím, že mi veľmi pomohli svojím sprevádzaním.

A tiež, našiel som tam atmosféru nádeje: nádeje vidieť túto krajinu, Ukrajinu, žiť v pokoji, istote a s ašpiráciou byť krajinou prosperity a svornosti pre všetkých. Treba zdôrazniť aj prítomnosť biskupov latinského obradu na všetkých sláveniach. (...)

Toto všetko privádza k zamysleniu: aká je tu rozličnosť, a preto ako veľmi je potrebná jednota a svedectvo. Pripomínam, že sú to dve kľúčové slová Synody pre Blízky východ. Jednota a svedectvo: ako v Latinskej Amerike, odkazom Aparecidy je byť v prvom rade učeníkmi a potom misionármi.

Myslím si preto a dúfam, že táto cesta poslúžila k rastu jednoty s Bohom a medzi bratmi, medzi všetkými cirkvami, a že sme takto mohli svedčiť o Evanjeliu, o milosti a posväcujúcom pôsobení Krista.“ -ab-

17/07/2017 18:01