Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Ekologické posolstvo pápeža Františka do Ria: Úcta k prírode a medziľudské vzťahy

Ilustračná snímka - RV

14/07/2017 18:44

Vatikán/Brazília 14. júla Význam ekológie a odkaz Encykliky Laudato si´ o starostlivosti o spoločný dom pripomenul pápež František v posolstve do brazílskeho Ria de Janeiro pri príležitosti medzinárodnej konferencie venovanej ekologickým problémom veľkomiest. Vyzval k zodpovednému pestovaniu postoja úcty k prírode a k vytváraniu si vzťahu k prostrediu, v ktorom človek žije.

Medzinárodný kongres s názvom «Laudato si´ a veľkomestá» včera v Riu de Janeiro otvoril kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Priblížme si myšlienky pápežského posolstva (originál v španielčine) jeho účastníkom, ktoré sa člení do troch bodov: úcta, zodpovednosť a pestovanie vzťahov.

Pápež František vo svojom posolstve adresuje novú naliehavú výzvu vládam, aby sa starali o životné prostredie, nezostali nečinné voči znečisteniu ovzdušia a vody. Rešpektovať stvorenie je jednou z našich „základných úloh“, zdôrazňuje Svätý Otec. Citujúc svoju encykliku Laudato si´ ozrejmuje, že „nemôžeme zostať so založenými rukami, keď pozorujeme veľké zníženie kvality ovzdušia alebo nárast produkcie odpadu, s ktorým nesprávne nakladáme.

Tieto situácie, poznamenáva pápež, „sú dôsledkom nezodpovedného správania sa voči stvoreniu a žiadajú praktizovať aktívnu zodpovednosť v prospech všetkých.“ Žiaľ, pokračuje pápež František, pozorujeme „nezáujem o náš spoločný domov“, „pasivitu“ a „prejavy straty zmyslu pre zodpovednosť“. Je dôležité, aby každá vláda „zodpovedne reagovala“ v záujme rešpektovania životného prostredia, v ktorom všetci žijeme.

Úcta k stvorenstvu je povinnosťou aj vzhľadom na budúce generácie, pripomína Svätý Otec a dodáva, že „tejto starostlivosti sa musíme učiť a odovzdávať ju.“ Pápež konkrétne dáva dôraz na význam zachovania čistej a pitnej vody, ku ktorej prístup má byť „základným právom“, garantovaným pre všetkých.

V posolstve pápeža Františka nechýba ani dôraz na dôležitosť medziľudských vzťahov, ktoré sa práve vo veľkých mestách zdajú byť stále väčším problémom. Niekedy sa spoločnosť uzavrie a žije v nedôvere, chýbajú korene a vzniká izolácia, ktorej dôsledkom je chudoba. Preto, vyzýva pápež, je nevyhnutné spoločné úsilie na úrovni politickej, výchovnej a náboženskej pre „vytvorenie medziľudských vzťahov“, ktoré „zbúrajú múry“ vyraďujúce ľudí. -ab-

14/07/2017 18:44