Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Komisia Chorvátov a Srbov o kardinálovi Stepinacovi dospela k otvorenému záveru

Komisia Chorvátov a Srbov o kardinálovi Stepinacovi - RV

13/07/2017 16:59

Vatikán 13. júla – Vydaním spoločného záverečného komuniké sa dnes uzavrela ročná práca zmiešanej komisie chorvátskych a srbských odborníkov na interpretáciu historických otázok spätých so životom záhrebského arcibiskupa, bl. kardinála Alojzija Stepinaca (1898-1960).

Na šiestich zasadnutiach komisie, ktorá vznikla pred rokom na podnet Svätého Otca sa zúčastňovali zástupcovia Katolíckej cirkvi v Chorvátsku a Srbskej pravoslávnej cirkvi, historici a ďalší predstavitelia oboch strán. Zasadania moderoval páter Bernard Ardura, predseda Pápežského výboru pre historické vedy.

Komisia bola poverená vykonať vedeckú prácu podľa metodológie historických vied, založenú na dostupnej dokumentácii s jej uvedením do kontextu, pričom nemala kompetenciu zasahovať do procesu kanonizácie bl. kardinála Alojzija Stepinaca, ktorý prislúcha striktne Svätej stolici.

Ako sa uvádza v záverečnom komuniké, prítomní uznali veľkomyseľnosť pápeža Františka, ktorý bol ochotný ustanoviť komisiu na žiadosť srbského pravoslávneho patriarchu Ireneja. „Všetci členovia sú vďační za srdečnú atmosféru, v ktorej pri plnej slobode slova  mohli naplniť mandát zverený komisii, čiže spoločne prehodnotiť život kardinála Stepinaca,“ uvádza sa ďalej v texte spolu s uznaním, „že každá cirkev má vlastné kritériá ohľadom kanonizácie“.

Okrem konštatovania prínosu spoločnej práce pre hlbšie poznanie osobnosti kardinála Stepinaca komisia „dospela k uzáveru, že rozličné udalosti, vystúpenia, písomnosti, mlčanie či zaujaté pozície sú stále predmetom rozdielnych interpretácií. V prípade kardinála Stepinaca prevažujúce interpretácie zo strany katolíckych Chorvátov a pravoslávnych Srbov zostávajú naďalej odlišné.“

„Skúmanie života kardinála Stepinaca ukázalo, že v dejinách všetky cirkvi kruto trpeli rôznymi prenasledovaniami a majú svojich mučeníkov a vyznávačov viery. Vzhľadom na to sa členovia komisie zhodli na možnosti budúcej spolupráce s výhľadom na spoločné dielo na vzájomné podelenie sa s pamiatkou mučeníkov a vyznávačov oboch cirkví,“ píše sa v závere spoločného komuniké.

Na záverečnom zasadnutí komisie 12. – 13. júla v Dome sv. Marty vo Vatikáne sa stretlo desať členov komisie za účasti arcibiskupa Záhrebu kardinála Josipa Bozaniča na čele delegácie Konferencie biskupov Chorvátska a zo strany Svätej synody Srbskej pravoslávnej cirkvi za účasti metropolitu Čiernej Hory a Pobrežia Amfilohija. -jb-

13/07/2017 16:59