Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Konferencia európskych cirkví kritizuje financovanie zbrojenia Európskou úniou

Stretnutie predstaviteľov CEC s pápežom Františkom (Rím, 7.5.2015) - OSS_ROM

12/07/2017 15:25

Európa/CEC 12. júla – Konferencia európskych cirkví (CEC) vydala vyhlásenie, v ktorom žiada Európsku úniu, aby „nevytvárala podmienky pre militarizáciu rozpočtu a štruktúr.“ Organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá združuje najmä protestantské a pravoslávne cirkvi, nabáda EÚ, aby „naopak posilňovala svoju rolu činiteľa pokoja a zmierenia pomocou nevojenských prostriedkov“.

Dokument je výsledkom stretnutia Referenčnej skupiny CEC k téme budovania mieru a zmierenia. Otvorene deklaruje kritický postoj voči takým politikám, ktoré by mohli viesť k „premene EÚ na vojenskú alianciu“. Týka sa to napr. návrhu Európskej komisie o financovaní európskeho programu výroby zbraní.

„Presmerovanie prostriedkov z občianskeho rozpočtu do zbrojného priemyslu“ považuje Konferencia európskych cirkví za nesprávny smer. Ako sa ďalej píše vo vyhlásení, „takéto zvyšovanie financovania zbrojenia má negatívne dôsledky na bezpečnosť. Navyše, investovanie na podobnej úrovni do iných sektorov pomáha k rastu zmierenia, stability a prosperity, ktoré sú základom bezpečnosti.“

Podľa generálneho sekretára CEC Heikkiho Huttunena, „Európska únia ako mierový projekt musí posilniť prevenciu a riešenie občianskych konfliktov“. Ona sama je totiž „príkladom toho, čo sa dá vytvoriť pomocou nevojenských prostriedkov“.

EÚ by mala upriamiť svoju pozornosť na „nezamestnanosť mladých, regionálny ekonomický rozvoj a sociálne otázky, zvlášť vo východnej a južnej Európe,“ vyzýva Konferencia európskych cirkví a žiada svoje členské cirkvi, „aby sa angažovali v kritickej diskusii s národnými vládami o ich úlohe pri budúcom rozvoji obrannej politiky EÚ.“ -ab-

12/07/2017 15:25