Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Kard. Sarah pripomenul biskupom zodpovednosť za liturgický chlieb a víno

Ilustračná snímka - OSS_ROM

08/07/2017 13:50

Vatikán 8. júla – Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala okružný list určený biskupom, v ktorom upozorňuje na používanie správnej matérie chleba a vína pri svätej omši. Ako sa v dokumente uvádza, hlavným zodpovedným za liturgický život Cirkvi je každý diecézny biskup na území jeho diecézy. Biskupovi prislúcha aj dohľad nad tými, ktorí pripravujú chlieb a víno určené pre liturgické účely.

V liste z 15. júna 2017, ktorý podpísal prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah sa vysvetľuje, že v súčasnosti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť kontrole výrobného procesu a zloženiu spomenutých matérií. V súčasnosti totiž hostie a omšové víno nedodávajú len rehoľné spoločenstvá ako bolo zvykom v minulosti.

Na základe predchádzajúcich noriem Kongregácie pre náuku viery kardinál Sarah v liste pripomína aj pravidlo o tzv. nízkolepkových hostiách, používaných pre osobitné zdravotné dôvody:

„Hostie, ktoré vôbec neobsahujú lepok nie sú platnou matériu pre Eucharistiu. Naopak platnou matériou sú hostie so zníženým obsahom lepku. Obsah lepku musí byť dostatočný k nadobudnutiu podstaty chleba bez toho, aby bolo potrebné pridávať iné prísady a bez používania takých postupov, ktoré by zmenili podstatu chleba.“

Pokiaľ ide o zloženie omšového vína, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdzuje aj prípustnosť použitia hroznového muštu:  „Mušt, teda hroznová šťava, tak čerstvý ako konzervovaný na zamedzenie kvasenia procedúrami, ktoré nemenia jeho podstatu (napr. schladením) je platnou matériou pre Eucharistiu.“

Ordinári sú „kompetentní udeľovať povolenie používať nízkolepkový chlieb  alebo mušt ako matériu Eucharistie pre dobro jednotlivého veriaceho alebo kňaza. Povolenie možno udeliť habituálne, pokiaľ trvá situácia, ktorá bola dôvodom k jeho udeleniu.“  

Kongregácia biskupom tiež pripomína dôležitosť formovať tých, ktorí sa podieľajú na príprave hostií a vína, „aby si boli vedomí, že ich práca je zameraná na eucharistickú obetu, a toto si vyžaduje ich poctivosť, zodpovednosť a kompetenciu.“ -ab-

08/07/2017 13:50