Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František slávil omšu v kruhu zamestnancov technickej údržby Vatikánu

Pápež František slúži omšu pre zamestncov priemyselného centra vo Vatikáne - ANSA

07/07/2017 16:15

Vatikán 7. júla – „Všetci sme promovaní hriešnici.“ Týmito slovami sa dnes ráno pápež František prihovoril v homílii stovke zamestnancov vatikánskeho strediska technickej údržby, pre ktorých slúžil svätú omšu. Stredisko, ktoré sa nachádza na území najmenšieho štátu na svete, nemá kaplnku, preto Petrov nástupca slávil liturgiu v priestoroch zariadenia za improvizovaným oltárom.

Na úvod sa Svätý Otec všetkým poďakoval za pozvanie a v modlitbe si spomenul na bývalého zamestnanca Vatikánu, ktorý včera zomrel v kruhu priateľov. Ide o otca pápežovho blízkeho spolupracovníka Sandra Mariottiho. Ten je známy najmä z fotografií: nenápadný vysoký muž v tmavom obleku, ktorý neraz pomáha pápežovi aj s jeho aktovkou.

Vo svojej homílii sa nechal pápež František inšpirovať dnešným evanjeliom, ktoré hovorí o tom, ako Ježiš povolal apoštola Matúša (Mt 9,9-13). Tento mýtnik bol Žid, ktorý spolupracoval s Rimanmi a vyberal dane od svojich krajanov, pričom časť z peňazí si nechával pre seba.

„Ježiš,“ zamyslel sa Svätý Otec, „uvidel muža menom Matúš, ktorý sedel na mýtnici. Bol to mýtnik. Patril k tým, o ktorých si ľudia mysleli len to najhoršie, lebo vyberali dane a peniaze dávali Rimanom. Časť z nich si však nechávali vo svojich vreckách...

Predávali slobodu vlasti a preto boli nenávidení. Považovali ich za zradcov vlasti. Ježiš ho však povolal. Videl ho a povolal ho: «Nasleduj ma». Ježiš si vybral apoštola medzi tými najhoršími ľuďmi. Tento Matúš ho potom pozval na obed a bol plný radosti.“

Svätý Otec František si vo svojej kázni tiež zaspomínal, ako pred tým, než sa stal pápežom, chodieval rád obdivovať do rímskeho Kostola sv. Ľudovíta Caravaggiovu maľbu znázorňujúcu obrátenie Matúša.

„Matúš na ňom zviera peniaze a Ježiš na neho ukazuje prstom,“ vysvetlil Petrov nástupca a pokračoval: „Ježiš si ho vyberá, jeho, ktorý je tak pripútaný k peniazom“. „Matúš napokon pozýva na obed celú partiu, zradcov vlasti, mýtnikov. Keď to však uvideli farizeji, ktorí si o sebe mysleli, že sú spravodliví, všetci súdiac hovorili: ,Ako je možné, že váš majster je v spoločnosti týchto?‘ Vtedy Ježiš odpovedal: «Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov».“   

Tieto Ježišove slová sú podľa Svätého Otca pre nás veľkou útechou, lebo to znamená, že Ježiš prišiel aj kvôli mne. Mne, hriešnikovi, „lebo všetci sme hriešnici, všetci. Všetci sme promovaní hriešnici... Každý jeden z nás vie, kde je jeho slabosť, kde je jeho hriech najsilnejší“.

„Predovšetkým musíme uznať toto: nikto z nás, z nás všetkých, čo sme tu prítomní,“ vysvetlil ďalej pápež, „nemôže povedať: ,Ja nie som hriešnik’. Farizeji to však hovorili. A Ježiš ich odsúdil. Boli pyšní, márniví, považovali sa za nadradených nad druhými. Všetci sme však hriešnici. To je náš titul a zároveň možnosť pritiahnuť k sebe Ježiša“.  

„Toto je naša útecha,“ pokračoval vo svojej úvahe Svätý Otec,  „a naša dôvera, že on vždy odpúšťa, vždy uzdravuje dušu, vždy. - ,Ale keď ja som slabý, opäť budem hrešiť...’ - Ježiš ťa zdvihne, uzdraví ťa, vždy. Toto je naša útecha, Ježiš prišiel kvôli mne, aby mi dal silu, aby ma urobil šťastným, aby upokojil moje svedomie. Nemajte strach. V tých najtmavších chvíľach, keď cítime ťarchu toľkých vecí, ktoré sme vykonali, toľkých pošmyknutí sa v živote, je ich mnoho a cítime ich váhu... Ježiš nás miluje takých, akí sme.“  

Na záver svojej dnešnej homílie pre zamestnancov údržbárskeho centra vo Vatikáne Svätý Otec poukázal na príklad sv. Hieronyma, ktorý mal „výbušnú povahu“. Tento veľký svätec sa snažil byť mierny a obetovať Bohu všetku svoju prácu. Keď sa raz Pána spýtal, čo mu má ešte dať, keď mu už dal všetko, Pán mu odpovedal: „Chýba jedna vec... Daj mi tvoje hriechy“.    

„V dnešný prvý piatok v mesiaci,“ povzbudil prítomných pápež František, „pomyslime na Ježišovo Srdce, aby nám on pomohol pochopiť túto krásnu vec, s milosrdným srdcom, ktoré nám hovorí iba jedno: ,Daj mi tvoje slabosti, daj mi tvoje hriechy, všetko ti odpustím’“. „Ježiš odpúšťa všetko, odpúšťa vždy. Nech sa toto stane našou radosťou,“ zakončil kázeň Svätý Otec. -ej-    

07/07/2017 16:15