Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Náročnú situáciu Cirkvi v Laose približuje nový kardinál Ling

Kardinál Ling Manghanekhoun - REUTERS

07/07/2017 11:47

Laos 6. júla – O situácii Katolíckej cirkvi v Laose sa v médiách hovorí pomerne zriedka. Príležitosťou nahliadnuť do života laoských katolíkov bolo nedávne rozhodnutie pápeža Františka menovať kardinála z tejto krajiny. Apoštolský vikár v laoskom Paksé Mons. Ling Manghanekhoun si z rúk Svätého Otca prevzal kardinálsky titul na konzistóriu 28. júna.

Vo vyše šesťmiliónovom Laose 66% obyvateľstva vyznáva budhizmus a 30% sa hlási k tzv. ľudovým náboženstvám s črtami animizmu, polyteizmu a šamanizmu. Žije tu však aj približne 45 tisíc katolíkov, čo je menej ako 1% obyvateľov. Katolíckym veriacim slúži 20 kňazov a 98 rehoľných osôb v 218 farnostiach.

V rozhovore z roku 2015 pre agentúru  Asia News kardinál Ling opísal laoskú Cirkev ako „cirkev v ešte detskom veku, ktorá práve zažíva prvé ohlasovanie, nasmerované hlavne na kmene a animistov.“ Katolícka cirkev v Laose dosvedčuje svoju vieru cez mnohé protivenstvá: po tom ako v roku 1975 prebrali moc komunisti z hnutia Pathet Lao, boli vyhostení zahraniční misionári a nastalo prenasledovanie katolíkov. Kňazi a rehoľníci boli uväznení alebo poslaní do prevýchovných táborov. „Ja sám som prežil trojročné väzenie,“ priznal sa kardinál Ling.

Ázijská krajina medzi Thajskom a Vietnamom, na juhu hraničiaca s Kambodžou a na severe s Čínou, je v súčasnosti otvorená vonkajšiemu svetu. Aj napriek ekonomickým reformám je naďalej chudobná a závislá od zahraničnej pomoci. Vláda uplatňuje prísnu kontrolu náboženstva a masovokomunikačných prostriedkov, čoho praktická podoba však závisí od regiónu k regiónu.

Nový laoský kardinál v rozhovore, ktorý poskytol pre americký portál National Catholic Reporter situáciu vysvetlil takto:

„Každý región alebo mesto aplikuje normy pre náboženskú slobodu rozdielnym spôsobom. Kňazi môžu sláviť svätú omšu v ktorejkoľvek dedine, kde už existuje farnosť alebo kostol, v tom nie je žiaden problém. Vznikajú však problémy, ak ide o stavbu nového kostola alebo sa zakladá farnosť. Je to ľahké na jednom mieste, ale môže to byť zložité na inom.“

Kreovanie prvého kardinála z Laosu je pre miestnu komunitu zdrojom nádeje. Týka sa to aj perspektívneho rozvoja vzťahov medzi Vatikánom a laoskou vládou vo Vientiane, hlavnom meste ležiacom na rieke Mekong. Veci sa vyvíjajú, tvrdí kardinál Ling Manghanekhoun:

„Medzi krajinami juhovýchodnej Ázie len Laos nemá diplomatické vzťahy so Svätou stolicou. Je tu otáznik nad nadviazaním vzťahov a ja pracujem na tejto veci. Môžeme zmeniť myslenie vlády, presvedčiť ju, že nie sme nepriateľmi. Sme priateľmi. Musíme budovať toto priateľstvo. Ak obe strany pracujú spoločne, vzťahy sa v budúcnosti zlepšia.“

Čo sa týka vzťahov s ostatnými vierovyznaniami v krajine s budhistickou väčšinou, kardinál Ling vysvetľuje:

„Neexistuje žiadny problém vo vzťahoch s našimi bratmi a sestrami budhistami. Ale medzi katolíkmi a ostatnými kresťanmi sú určité problémy. Každý z nás má iný spôsob chápania evanjelizácie. Naši bratia kresťania protestanti môžu mať rozvinutý program a ním získavajú veľký počet ľudí. Náš program je naopak jednoduchý a nízkoprofilový. Problém je v porozumení miestnej tradícii a kultúre.“ -ab-

07/07/2017 11:47