Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Mons. Auza v OSN: Fenomén starnutia je výzvou aj pre politiku

Ilustračná snímka - AFP

06/07/2017 15:34

Vatikán 6. júla – Je nevyhnutné rešpektovať dôstojnosť ľudí v pokročilom veku, ktorí sú zdrojom bohatstva pre spoločnosť. S touto výzvou sa obrátil na pracovnú skupinu na pôde Organizácie spojených národov v New Yorku v rámci diskusie o starnutí svetovej populácie stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN Mons. Bernardito Auza.

„Odpovedať na potreby starších ľudí a rozvíjať praktické opatrenia, ktoré by zabezpečili, že ich práva sú bránené a chránené, sú naliehavými prioritami,“ vysvetlil Mons. Auza. Apoštolský nuncius pripomenul slová Svätého Otca Františka z vlaňajšej marcovej generálnej audiencie (4. marca 2015):

„Vďaka pokrokom v medicíne sa život predĺžil. Spoločnosť sa však neotvorila do väčšej šírky voči životu! Počet starších ľudí sa zvýšil, avšak naše spoločnosti sa dostatočne nezorganizovali, aby pre nich vytvorili miesto, s náležitou úctou a ohľaduplnosťou k ich krehkosti a k ich dôstojnosti.“ 

Starší ľudia sú podľa slov Mons. Auzu oveľa „krehkejší v mnohých ohľadoch, vrátane tých, ktoré súvisia s chudobou, opustenosťou a zdravím“. „Ešte kritickejšie účinky so sebou prinášajú prírodné katastrofy, ozbrojené konflikty či finančné krízy, lebo prístup k pohotovostným službám pre starších ľudí sa stretáva s väčšími obmedzeniami spôsobenými napríklad zníženou schopnosťou ich pohybu a vekom“

Dôchodcovia, pokračoval ďalej stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN, „sú často príliš vylúčení z aktívnej účasti na spoločnosti. Politické trendy a postoje tak dokážu vysunúť na okraj tých ľudí, ktorí kedysi boli v centre našej komunity“. Oni sú však, ako to často opakuje pápež František „zdrojom múdrosti nášho ľudu“.   

Mons. Auza tiež poukázal na dôležitosť pracovať na šírení takých politík a praktík, ktoré by posilnili zapojenie sa starších ľudí do politiky a do rozhodovacích procesov. „Zároveň je tiež nevyhnutné zabezpečiť adekvátny dôchodok a prístup k stálej formácii,“ vysvetlil vatikánsky diplomat.

„Starší ľudia trpiaci chorobami, zdravotným znevýhodnením a poznávacím deficitom a tí, čo žijú v izolovanosti, nemôžu prispievať do rozvoja spoločnosti. Nachádzajú sa vo fáze veľkej núdze. A je to práve v týchto okolnostiach, kedy im musíme preukázať našu lásku a rešpekt,“ dodal na záver svojho príhovoru na pôde OSN v New Yorku Mons. Auza. -ej-     

06/07/2017 15:34