Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Videoposolstvo pápeža Františka pre kongres „Scholas“ v Jeruzaleme

Pápež František počas svetového kongresu Scholas Occurrentes (Vatikán, 5. februára 2015) - OSS_ROM

05/07/2017 16:30

Vatikán/Izrael 5. júla – Svätý Otec František dnes prostredníctvom videa zaslal posolstvo účastníkom štvordňového kongresu Pápežskej nadácie Scholas Occurrentes (Scholas), nazývanej aj Školy dialógu, ktorý dnes vyvrcholil v Jeruzaleme. Podujatie s názvom „Medzi univerzitou a školou, budujúc pokoj prostredníctvom kultúry stretnutia“ hostila Hebrejská univerzita, najstaršia a najdôležitejšia univerzita v Izraeli.    

„V tejto chvíli mladí i dospelí Izraela, Palestíny a iných častí sveta, z rozličných národností, vierovyznaní a životných situácií, všetci dýchame ten istý vzduch, kráčame po tej istej zemi, ktorá je naším spoločným domovom.“ Po týchto úvodných slovách pápež František vo videoposolstve vyzdvihol príklad členov Scholas, ktorým sa „podarilo vychádzajúc z ich rozdielnosti vytvoriť jednotu“:   

„Nikto vás to nenaučil. Jednoducho to žijete. Sami ste sa rozhodli hľadieť si do očí, obnažiť si zrak, a to je nevyhnutné k tomu, aby došlo k stretnutiu. V obnaženosti pohľadu neexistujú odpovede, je tam otvorenosť. Otvorenosť voči tomu všetkému, čím nie som ja sám. V obnaženosti pohľadu umožňujeme životu preniknúť do nás.“ 

Svätý Otec ďalej poukázal na to, že „všetci máme v živote zmysel,“ lebo sme súčasťou „stvorenia“. Keď si to uvedomíme, pocítime potrebu oslavovať a hlavným prejavom oslavy je „vďačnosť“:

„Scholas predvídajú, že práve o tom je vzdelanie. Vzdelanie, ktoré nás otvára nepoznanému, ktoré nás privádza na to miesto, na ktorom sa ešte nerozdelili vody. Slobodné od predsudkov. To znamená slobodné od predchádzajúcich predsudkov, ktoré nám bránia, aby sme snívali a hľadali nové cesty. Práve preto my dospelí nesmieme vziať našim deťom a mladým schopnosť snívať či hrať sa, čo v istom zmysle znamená snívať s otvorenými očami. (...)

Toto stretnutie nás naučilo, že je našou povinnosťou počúvať mladých a vytvárať kontext nádeje, aby tak tieto sny rástli a zdieľali sa. Keď zdieľame takýto sen, zmení sa na ideál národa (šp. utopía de un pueblo), na možnosť vytvoriť nový spôsob života. Naším ideálom, nás všetkých, čo nejakým spôsobom tvoríme Scholas, je vytvoriť prostredníctvom tohto vzdelania kultúru stretnutia.

Môžeme sa medzi sebou zjednotiť v oceňovaní rozdielnosti kultúr, aby sme tak dosiahli nie uniformitu, ale harmóniu. Ako veľmi to tento tak roztrieštený svet potrebuje! Tento svet, ktorý má strach z odlišného, ktorý vychádzajúc z tohto strachu častokrát buduje múry, ktoré napokon menia na skutočnosť tú najhoršiu nočnú moru, ktorou je to, že žijeme ako nepriatelia. Ako veľmi potrebuje tento svet vyjsť a stretnúť sa!“

Na záver svojho videoposolstva Svätý Otec František poďakoval akademikom z rôznych svetových univerzít, ktorí sa na stretnutí zúčastnili, za to, že „sa neuzatvárajú a že svoje vlastné, hodnotné vedomosti vkladajú do služby počúvania“. Mladým z Izraela a Palestíny ako aj hosťom z celého sveta vyjadril vďaku za to, že sa snažia „snívať, hľadať zmysel, vytvárať, ďakovať, oslavovať“, za to, že „vynakladajú svoju myseľ, ruky a srdce, aby sa kultúra stretnutia stala skutočnosťou“.

Školy dialógu založil Svätý Otec pred viac ako 15 rokmi v Buenos Aires ako vtedajší miestny arcibiskup s cieľom spojiť študentov z rôznych typov škôl a rôzneho vierovyznania a vychovávať ich k angažovaniu sa za spoločné dobro. Úlohou  Scholas je tiež snažiť sa zamedziť sociálnemu vylúčeniu šírením kultúry stretnutia a mieru pomocou výchovy.

Iniciatíva, ktorá má dnes status pápežskej nadácie,  je rozšírená v rôznych častiach sveta, najmä v Latinskej Amerike. Začiatkom júna tohto roku pápež František inauguroval novú pobočku Scholas v rímskej časti Trastevere. -ej-

05/07/2017 16:30