Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Reformované cirkvi sa pripoja k Spoločnej deklarácii o ospravodlivení

Pápež František na ekumenickom stretnutí v Lunde (Švédsko, 31. októbra 2016) - AFP

03/07/2017 15:24

Vatikán/Nemecko 3. júla – Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov dnes oznámila svoju účasť na slávnostnom ekumenickom akte v stredu 5. júla v nemeckom Wittembergu, pri ktorom sa Svetové spoločenstvo Reformovaných cirkví pripojí k Spoločnej deklarácii o náuke o ospravodlivení (ospravedlnení). Vyhlásenie o zhodnom chápaní skutočnosti, že hriešnik sa Božou milosťou stáva spravodlivým na základe svojej viery, už od roku 1999 spája katolíkov a luteránov a v roku 2006 sa k nemu pripojili aj metodisti.

Pripojenie podpisu zástupcu Svetového spoločenstva reformovaných cirkví sa udeje symbolicky na mieste, kde pred 500 rokmi Martin Luther prezentoval svojich 95 téz proti odpustkom, čo sa považuje za počiatok reformácie. Význam blížiaceho sa ekumenického aktu vysvetľuje Pápežská rada nasledovne:

„Zhoda v chápaní, ako sa spása prinesená Kristom stáva reálne účinnou v hriešnych ľuďoch je mimoriadne dôležitá pre ekumenický pokrok. Reformované cirkvi teraz potvrdia konsenzus o základných pravdách náuky o ospravodlivení ako zhodujúcich sa s náukou reformovaných. Jeden z kľúčových problémov nezhody medzi reformátormi a autoritami Katolíckej cirkvi v 16. storočí je takto vyriešený a prekonaný, čo umožňuje ďalší rast v duchovnom a cirkevnom spoločenstve medzi protestantmi a katolíkmi.“

Na ekumenickej modlitbovej slávnosti  5. júla vo Wittembergu sa reformovaní oficiálnym aktom pripoja k Spoločnej deklarácii o náuke o ospravedlnení, za prítomnosti predstaviteľov luteránov, metodistov a katolíkov. Pápežskú radu na podporu jednoty kresťanov budú reprezentovať jej sekretár Mons. Brian Farrell a vedúci západnej sekcie dikastéria o. Avelino Gonzalez.

„Túto udalosť treba chápať ako ďalší dôležitý míľnik na ceste k plnej viditeľnej jednote kresťanov; nie je to ešte koniec cesty, ale jej významná etapa,“ uvádza Pápežská rada v dnes publikovanom texte a ďalej vysvetľuje špecifický prínos Reformovaných cirkví v poukázaní na hodnotu dobrých skutkov v zmysle praktického budovania Božieho kráľovstva podporovaním spravodlivosti:

„Reformované cirkvi prispievajú k ekumenickému konsenzu o tejto základnej doktríne osobitným dôrazom na vzťah medzi ospravodlivením a záväzkom voči spravodlivosti vo svete. Milosť vedie k «dobrým skutkom» a vyžaduje si ich pri budovaní Božieho kráľovstva, ktoré je kráľovstvom spravodlivosti, pokoja a zmierenia. Ospravodlivenie vedie k solidárnosti s obeťami sociálneho neporiadku a k opozícii voči systémom sociálnej a ekonomickej nespravodlivosti.“

V tomto zmysle možno vnímať zhodu v náuke medzi katolíkmi, luteránmi, metodistami a reformovanými nielen ako nejaké „akademické snaženie zainteresovaných odborníkov“, ale ako „cestu k spoločnej práci na pomoc trpiacemu ľudstvu“, uzatvára svoje komuniké Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov. -jb-

03/07/2017 15:24