Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Kongregácia pre náuku viery má nového prefekta: Mons. Ladaria Ferrer

Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ - AP

01/07/2017 12:57

Vatikán 1. júla – Svätá stolica dnes publikovala menovanie nového prefekta Kongregácie pre náuku viery, o ktorom rozhodol Svätý Otec František. Po nemeckom kardinálovi Gerhardovi Ludwigovi Müllerovi, ktorý ukončil svoj päťročný mandát, preberie vedenie najvýznamnejšieho vatikánskeho dikastéria jeho doterajší sekretár, španielsky jezuita arcibiskup Luis Francisco Ladaria Ferrer.

Tlačové stredisko Svätej stolice dnes napoludnie zverejnilo menovanie v tomto znení:    

„Svätý Otec poďakoval Jeho Eminencii pánu kardinálovi Gerhardovi Ludwigovi Müllerovi na záver jeho päťročného mandátu prefekta Kongregácie pre náuku viery a predsedu Pápežskej komisie „Ecclesia Dei“, Pápežskej biblickej komisie a Medzinárodnej teologickej komisie a povolal za jeho nástupcu v tých istých funkciách Jeho Excelenciu najdôstojnejšieho Monsignora Luisa Francisca Ladariu Ferrera SJ, titulárneho arcibiskupa tibijského, doterajšieho sekretára Kongregácie pre náuku viery.“

Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ pochádza zo Španielska a má 73 rokov. V roku 1966 získal doktorát z práva na Madridskej univerzite a v tom istom roku vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Štúdiá filozofie a teológie absolvoval na Pápežskej univerzite Comillas v Madride a na Filozoficko-teologickej vysokej škole Sankt Georgen  vo Frankfurte.

Kňazskú vysviacku prijal v roku 1973 a na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme dosiahol doktorát z teológie. Vyučoval dogmatickú teológiu najprv v Madride na Pápežskej univerzite Comillas a neskôr ako riadny profesor na rímskej Gregoriane, kde bol zároveň aj vicerektorom.

V rokoch 1992 – 1997 bol členom Medzinárodnej teologickej komisie a od roku 2004 jej generálnym sekretárom. V roku 1995 ho sv. Ján Pavol II. menoval za konzultora Kongregácie pre náuku viery. Pápež Benedikt XVI. ho v roku 2008 vymenoval za sekretára tejto kongregácie. Pred rokom ho Svätý Otec František menoval predsedom komisie pre štúdium otázky diakonátu žien. -jb-

01/07/2017 12:57