Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Úmysly Svätého Otca

Úmysel Apoštolátu modlitby na júl: za tých, čo sa vzdialili od viery

Ilustračná snímka - RV

01/07/2017 11:36

Vatikán 1. júla – Svetová sieť modlitby Svätého Otca „Apoštolát modlitby“ pozýva  v mesiaci júli pripojiť sa k evanjelizačnému modlitbovému úmyslu Svätého Otca za tých, čo sa vzdialili od viery:

„Za našich bratov a sestry, ktorí sa vzdialili od viery, aby aj prostredníctvom našej modlitby a evanjeliového svedectva mohli znovu objaviť blízkosť milosrdného Pána a krásu kresťanského života.“

Slovenskí biskupi pozývajú v tomto mesiaci k modlitbe za dobrovoľníkov:

„Aby bolo stále viac dobrovoľníkov pohotových veľkoryso poskytovať svoje služby núdznym.“

Do Apoštolátu modlitby sa možno zapojiť napr. touto formou modlitba obetovania dňa na úmysel Svätého Otca:

„Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca na tento mesiac.“

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom v modlitbe, aby ju úzko prepojili s osobným životom a s poslaním všeobecnej Cirkvi.

Ústredie Apoštolátu modlitby v Ríme publikuje každý mesiac modlitbový úmysel Svätého Otca aj formou videoposolstva. -jb-

 

01/07/2017 11:36