Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Delegácia z Konštantínopolu v Ríme: 50 rokov od návštev Pavla VI. a Athenagora

Pápež spolu s arcibiskupom Jobom z Telmessosu a ďalšími členmi delegácie z Konštantínopolského ekumenického patriarchátu (vatikán, 27. júna 2017)

27/06/2017 16:17

Vatikán 27. júna – Aj tento rok zavítali do Vatikánu zástupcovia Konštantínopolského ekumenického patriarchátu pri príležitosti sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla. Trojčlennú delegáciu vedenú arcibiskupom Jobom z Telmessosu sprevádzanú predsedom Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinálom Kurtom Kochom a ďalšími prelátmi dnes dopoludnia prijal Svätý Otec.

Pri stretnutí pápež František poukázal na svätých apoštolov Petra a Pavla ako príklad „jednoty v rôznosti“. Pripomenul, že od najstarších čias sa Cirkev na Východe a na Západe zjednocuje v jedinom slávení spomienky na mučeníctvo sv. Petra a Pavla. K napomáhaniu jednoty prispeli podľa slov Svätého Otca aj vzájomné návštevy delegácií pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla a sviatku sv. Andreja, patróna Konštantínopolského patriarchátu:

„Výmena delegácií medzi Cirkvou Ríma a Cirkvou Konštantínopolu pri príležitosti sviatkov ich patrónov v nás umocňuje túžbu naplno obnoviť spoločenstvo medzi katolíkmi a pravoslávnymi, ktoré už v predstihu zakusujeme pri vzájomných stretnutiach, pri spoločnej modlitbe a pri spoločnej službe Evanjeliu.“

Prostredníctvom hostí sa pápež František poďakoval ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi a Svätej synode za vyslanie delegácie aj v tomto roku, ktorý sa spája s okrúhlym výročím. Tradícia ekumenickej výmeny delegácií má totiž svoje korene v udalosti pred päťdesiatimi rokmi.

Zakrátko uplynie polstoročie od prvej návštevy pápeža Pavla VI. v sídle Konštantínopolského patriarchátu vo Fanare v júli 1967 i od návštevy patriarchu Athenagora v Ríme o tri mesiace neskôr, pripomenul Svätý Otec.

„Príklad týchto odvážnych a prezieravých duchovných pastierov, pohýnaných čisto láskou ku Kristovi a jeho Cirkvi, nás povzbudzuje pokračovať na našej ceste k plnej jednote,“ dodal pápež František. S vďakou voči Bohu spomenul nedávne príležitosti stretnúť sa „s milovaným bratom Bartolomejom“, zvlášť ich ostatné stretnutie koncom apríla v Káhire.

Svätý Otec na záver zaželal úspech stretnutiu Koordinačného výboru Zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou, ktoré bude v septembri v gréckom Lerose na pozvanie metropolitu Paisiosa.

Stretnutie v Sále bibliotéky Apoštolského paláca, ktorého súčasťou bola ako zvyčajne aj spoločná fotografia, zakončil Svätý Otec prosbou o vzájomnú modlitbu:

„Modlime sa za seba navzájom, aby nám Pán umožnil byť nástrojmi jednoty a pokoja, dôverujúc v príhovor sv. Petra a Pavla a sv. Andreja. Aj ja mám k vám prosbu, aby ste sa naďalej za mňa modlili.“ -jb-

27/06/2017 16:17