Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež resurekcionistom: Mária Magdaléna, príklad pre misionárov na ceste

Pápež František počas stretnutia s účasníkmi generálnej kapituly Kongregácie zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista (Vatikán, 24. júna 2017)

24/06/2017 18:19

Vatikán 24. júna – Pápež František dnes prijal tridsiatku účastníkov generálnej kapituly Kongregácie zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista, tiež nazývaných resurekcionisti (lat. Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi – CR). Kňazov povzbudil, aby im nostalgia za „minulosťou bohatou na povolania a veľkolepé diela“ nebránila vidieť veci, ktoré Pán koná dnes:

„Nebuďte mužmi nostalgie, ale mužmi pohýnanými vierou v Boha dejín a života, ohlasujúc príchod svitania v hlbokej noci (porov. Iz 21,11-12). Mužmi kontemplatívnymi, ktorí vedia s pohľadom upretým na Pána vidieť to, čo iní nevidia, lebo im v tom prekážajú starosti o tento svet. Mužmi, ktorí vedia s odvahou ohlasovať, že príde Duch, že Kristus je živý, a že je Pán.“       

Ako príklad pre misionárov, ktorí sú kráčajú stále vpred, Svätý Otec prítomným ponúkol sv. Máriu Magdalénu. Resurekcionistov povzbudil, aby mali – podobne ako táto apoštolka apoštolov – odvahu byť „prorokmi radosti a veľkonočnej nádeje“. -ej-

24/06/2017 18:19