Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Rubriky \ Rozhovory

Kard. Stella: Kňazi sú hriešnikmi a zároveň rybármi ľudí

Ilustračná snímka - AFP

23/06/2017 12:29

Vatikán 23. júna – Cirkev dnes slávi sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pri tejto príležitosti si tiež pripomína Svetový deň modlitieb za posvätenie kňazov. Je to čas „modlitby a reflexie“, uviedol v rozhovore pre vatikánsky denník L’Osservatore Romano prefekt Kongregácie pre klerikov kardinál Beniamino Stella:

„Predovšetkým je to príležitosť venovať čas modlitbe a uvažovaniu, čo predstavuje najmenej tri aspekty. Prvým je práve zameranosť na modlitbu. Modlíme sa spoločne, kňazi si v skutočnosti pripomínajú, že ich služba nekorení vo veciach, ktoré treba urobiť, ale že bez osobného vzťahu s Pánom vzniká riziko zavalenia sa prácou zanedbajúc Ježiša.  

Druhým aspektom je znovuobjavenie hodnoty rozmeru ‚diecéznosti‘, lebo nie sme kňazmi osamotene, ale sme súčasťou rodiny všetkých kňazov. A tento deň pozýva kňazov, aby znovuobjavili krásu kňazského bratstva okolo svojho biskupa, obnovili sa v odhodlaní prekonávať rozdiely, ktoré často zabraňujú kňazom žiť spoločenstvo, a aby konali spoločne na pastoračnom poli.

Napokon prostredníctvom chvíľ reflexie a preverovania chce tento deň pomôcť kňazom znovuobjaviť podstatu ich identity a zmysel ich služby Božiemu ľudu.“    

Na otázku, ako v kňazovi alebo v biskupovi spolunažívajú vedomie, že sú hriešnikmi a zároveň nositeľmi Ježišovho povolania byť rybármi ľudí, kardinál Beniamino Stella odpovedal:

„V dynamike kňazského povolania existuje tento paradox, dobre viditeľný v povolaní apoštolov zo strany Pána. Ten, koho povoláva, nie je nikdy niekým dokonalým alebo človekom s výnimočnými darmi, ale naopak Ježiš sa zastaví na brehu mora, aby sa obrátil na zopár jednoduchých rybárov, a krátko na to na vyberača daní.

Kňaz alebo biskup to zakúšajú počas celého svojho života; cítia, že zvládnutie náročnosti misie, ktorá im je zverená je výsledkom toho, že Božie milosrdenstvo prichádza na pomoc ich slabosti a ich krehkosti. Každodenne sa učia, že apoštolmi nie sú vďaka osobným zásluhám, ale preto, lebo si ich vybral Pán, ktorý ich povolal a vyslal.

Dva aspekty – byť hriešnikmi a byť rybármi ľudí (v tal. ide o slovnú hračku „peccatori e pescatori“ – pozn.), vyslanými odhlasovať Evanjelium – nielenže idú dokopy, ale sú tiež zárukou nášho posvätenia. Ak by všetko záviselo od našej dokonalosti, veľmi skoro by sme zabudli na Boha a vstúpili by sme do pýchy.

Pred niekoľkými dňami v jednej homílii v Dome sv. Marty pápež povedal, že sa nemáme štylizovať tak, aby sme sa zdali byť «vázami zo zlata», ale naopak, musíme pripustiť to, že sme «nádobami z hliny». Len tak hrnčiar, ktorým je Boh, nás môže modelovať s láskou a dovoliť, aby napriek našej slabosti zažiaril poklad Evanjelia, ktorý môžeme priniesť pre celý svet.“  

Toľko prefekt Kongregácie pre klerikov kardinál Beniamino Stella v rozhovore pre vatikánsky denník L’Osservatore Romano s názvom „Peccatore e pescatore“. -ej, jb-

23/06/2017 12:29