Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Iné príhovory

Ruženec spája tajomstvá Kristovho i nášho života - posolstvo Svätého Otca pre Maltu

Ilustračná snímka - RV

19/06/2017 13:43

Vatikán/Malta 19. júna – Svätý Otec včera večer zaslal videoposolstvo biskupovi maltskej diecézy Gozo Mons. Mariovi Grechovi pri príležitosti slávnostného odhalenia nových mozaík v Sanktuáriu  Panny Márie Ta’ Pinu na Malte. Tri nové mozaiky zobrazujú Pannu Máriu s dieťaťom, Jána Krstiteľa a sv. Pavla a sú umiestnené nad vstupnými bránami svätyne. Mozaiky realizovali pod vedením P. Marka Rupnika umelci z Centra Aletti, ktoré sa zameriava na východnú spiritualitu a založil ho v Ríme kardinál Špidlík.

Pápež František vo svojom videoposolstve adresovanom všetkým, ktorí sa zúčastnili na slávnostnom odhalení mozaík hovorí o kráse a sile modlitby ruženca:

„Obraz, ktorý dnes slávnostne odhaľujete nám predkladá krásu jednej  kontemplatívnej modlitby – jednoduchej, prístupnej pre všetkých, malých aj veľkých – modlitby posvätného ruženca. Aj ja sa často modlím ruženec pred mozaikou: malou mozaikou Panny Márie s dieťaťom, aj keď sa zdá, že v centre je Mária, v skutočnosti je to On, použijúc jej ruky, ktoré sa stávajú akoby schodišťom, pomocou ktorého Ježiš môže zostúpiť medzi nás. V centre je vždy Ježiš, ktorý sa zníži, aby kráčal s nami ľuďmi, aby sme mohli vystúpiť spolu s ním do neba.“

Ďalej Svätý Otec upozorňuje na úlohu Panny Márie, ktorá nás privádza bližšie k svojmu Synovi s jediným cieľom, aby sme ho „lepšie poznali a viac milovali.“ Pri meditácii nad jednotlivými tajomstvami ruženca prenikáme hlbšie do života Krista, ale nachádzame aj sami seba:

„Keď opakujeme «Zdravas´, Mária», meditujeme nad tajomstvami, nad radostnými, svetlými, bolestnými i slávnostnými úsekmi Kristovho života, ale aj nášho života: pretože my kráčame s Pánom. Táto jednoduchá modlitba nám v skutočnosti pomáha rozjímať nad všetkým, čo Boh vo svojej láske urobil pre nás a pre našu spásu, a nám pomáha pochopiť, že náš život je zjednotený s Kristovým. Modlitbou všetko predkladáme Bohu: ťažkosti, zranenia, obavy, ale aj radosti, dary, našich blízkych... všetko [predkladáme] Bohu. Keď sa modlíme, umožňujeme Bohu vstúpiť do našich životov, aby prijal a premenil všetko to, čo prežívame.“

Svätý Otec vo svojom videoposolstve vyzýva všetkých, aby často používali „tento silný nástroj, ktorým je modlitba ruženca, pretože prináša pokoj do sŕdc, do rodín, do Cirkvi a do sveta.“ Na záver prosí veriacich zhromaždených v Mariánskej svätyni Ta’ Pinu na Malte, aby sa za neho modlili a zveruje ich pod ochranu Panny Márie. -ab-

19/06/2017 13:43