Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Ranné homílie

Ranná homília pápeža Františka: Kresťanské svedectvo znamená byť soľou a svetlom

Pápež František káže v Dome sv. Marty vo Vatikáne

13/06/2017 12:45

Vatikán 13. júna – Buďme soľou a svetlom pre druhých, oslavujúc Boha vlastným životom. Týmito slovami sa dnes ráno prihovoril v homílii veriacim pápež František v Dome sv. Marty, kde predsedal svätej omši. Na liturgii sa zúčastnili aj členovia Rady kardinálov C9, ktorí vo Vatikáne začali včera svoje ďalšie zasadanie.

Tri kľúčové slová: áno, soľ, svetlo

Svätý Otec sa vo svojej kázni zamyslel nad troma kľúčovými slovami, ktoré nám dnes ponúka prvé čítanie z Druhého listu sv. Pavla Korinťanom. Sú to slová „áno“, „soľ“ a „svetlo“. Ohlasovanie Evanjelia je „rozhodné“ a rázne, vysvetlil pápež František. Neexistuje v ňom prelínanie sa postojov ,áno’ a ,nie’, ktorého výsledkom je snaha o nadobudnutie „umelej istoty“, ako je toho príkladom „kazuistika“.    

Podľa Petrovho nástupcu nám tieto tri kľúčové slová „ukazujú silu Evanjelia“, ktorá vedie k vydávaniu „svedectva a tiež k oslave Boha“. V tomto „áno“ nachádzame „všetky Božie slová v Ježišovi, všetky Božie prísľuby“. V Ježišovi, dodal Svätý Otec, „sa napĺňa všetko to, čo bolo prisľúbené, a z toho dôvodu je on plnosťou“:

„V Ježišovi nie je žiadne ,nie’, ale vždy ,áno’ na slávu Otca. Aj my sa zúčastňujeme na tomto Ježišovom ,áno’, pretože nás pomazal, označil svojou pečaťou, dal nám ,závdavok’ Ducha. Zúčastňujeme sa, lebo sme pomazaní, označení pečaťou a máme v rukách tú istotu – ,závdavok’ Ducha. [Je to] Duch, ktorý nás vedie k definitívnemu ,áno’, k našej plnosti. Duch Svätý nám tiež pomôže stať sa svetlom a soľou, to znamená, že Duch nás privádza k [vydávaniu] kresťanského svedectva.“

Vydávať kresťanské svedectvo znamená byť soľou a svetlom pre druhých

Práve toto kresťanské svedectvo je podľa pápežových slov „soľou a svetlom“. Je „svetlom na osvietenie, a ten, kto toto svetlo skrýva, vydáva antisvedectvo, uchyľujúc sa čiastočne k ‚áno‘ a čiastočne k ‚nie‘,“ vysvetlil Svätý Otec a dodal: to znamená, že „títo síce majú svetlo, avšak sa oň  nedelia, nedovolia, aby zažiarilo a ak mu nedovolia zažiariť, nemôžu tak osláviť Otca, ktorý je na nebesiach“.

Nech je vaše „áno – áno“ a vaše „nie – nie“. Tento postoj nás naučil Pán, pokračoval ďalej vo svojej dnešnej homílii pápež František, lebo „všetko ostatné pochádza od Zlého“. Práve toto je „postoj istoty a svedectva, ktorý Pán zveril Cirkvi a všetkým pokrsteným“:  

„Istota v plnosti Kristových prisľúbení: v Kristovi sa všetko naplnilo. Svedectvo smerom k druhým: dar prijatý od Boha v Kristovi, ktorý nás pomazal Duchom, aby sme vydávali svedectvo. A toto znamená byť kresťanom: osvecovať, pomáhať, aby sa posolstvo a ľudia neskazili, presne tak, ako to robí soľ.

Ak sa však svetlo skryje a soľ stratí chuť, zostane bez sily, vtedy sa oslabuje: svedectvo bude slabé. Toto sa stáva vtedy, keď neakceptujem pomazanie, neakceptujem pečať, neakceptujem ten ,závdavok’ Ducha, ktorý je vo mne. Deje sa to vtedy, keď neakceptujem to ,áno’ v Ježišovi Kristovi.“  

 

Byť zakorenení v plnosti prísľubov v Ježišovi Kristovi

Kresťanská ponuka je tak jednoduchá, avšak „veľmi rázna a veľmi krásna a dáva nám veľa nádeje,“ dodal na záver svojej dnešnej homílie pápež František. Veriacich vyzval, aby sa sami seba opýtali, či sú svetlom a soľou pre druhých; tým svetlom a soľou, čo dáva životu chuť a chráni pred skazenosťou srdca.

„Držím sa pevne Ježiša Krista, ktorý predstavuje ono ,áno’? Cítim sa byť pomazaný, označený pečaťou? Uvedomujem si, že mám túto istotu, ktorá sa síce naplní až v nebi, ale už teraz mám onen ,závdavok’ Ducha?“. Poslednú myšlienku venoval Svätý Otec úvahe nad tým, že keď je človek plný svetla, cítiť z neho vyžarovanie:

„Neraz povieme: ,Je to človek, ktorý vyžaruje. Takto môžeme pochopiť niečo, čo je ešte  viac žiarivé, a tým je odraz Otca v Ježišovi, v ktorom sa naplnili všetky prisľúbenia. Toto je odrazom pomazania Duchom, ktoré sme všetci dostali. A prečo? Prečo sme to dostali? Hovoria o tom obe [dnešné] čítania. Pavol hovorí: ,A preto je skrze neho aj naše «amen» Bohu na slávu’. A Ježiš hovorí učeníkom: ‚Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.‘ Všetko toto je na Božiu slávu. Takýto je život kresťana.“

Prosme si túto milosť, zakončil dnešnú homíliu v Dome sv. Marty pápež František, „aby sme boli pevne zachytení, zakorenení v plnosti prísľubov v Ježišovi Kristovi, ktorý je ,áno’, totálne ,áno’, a aby sme prinášali túto plnosť so soľou a svetlom nášho svedectva druhým a tak vzdali slávu Otcovi, ktorý je na nebesiach“. -ej-

13/06/2017 12:45