Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Posolstvo pápeža Františka Latinskoamerickému parlamentu k otázke migrácie

Pápež František - REUTERS

12/06/2017 13:40

Vatikán 12. júna – Pápež František zaslal posolstvo Latinskoamerickému parlamentu k otázke migrácie. XXXIII. plenárne zasadnutie regionálneho medzivládneho orgánu zo sídlom v Paname, ktoré sa začalo v sobotu 10. júna, má za cieľ prijať opatrenia na zlepšenie podmienok ľudí čeliacich rastúcej migračnej vlne v regióne.

Svätý Otec upozorňuje jednotlivé parlamenty Latinskej Ameriky na to, že centrom pozornosti musí byť „človek“, ktorého nemožno považovať za „číslo a ani za abstraktnú bytosť“. „V tejto práci je nevyhnutný dialóg. (...) Musíme byť ,schopní prejsť od kultúry vyraďovania ku kultúre stretnutia a prijatia’ (Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu migrantov a utečencov 2014),“ uvádza sa v pápežovom posolstve.

Petrov nástupca dodáva, že na odpoveď potrieb migrantov je nevyhnutné „úsilie všetkých“. Latinská Amerika a Karibik si musia podľa Svätého Otca „stanoviť strednodobé a dlhodobé ciele, ktoré nezostávajú len čírou reakciou na mimoriadne udalosti“. Obzvlášť si pozornosť zaslúžia mladiství a deti.

„Obnovujem svoju výzvu zastaviť obchodovanie s ľuďmi, ktoré je obyčajným masakrom. S ľuďmi nemožno zaobchádzať ako s predmetmi, ani ako s tovarom, lebo každý v sebe nosí Boží obraz,“ dodáva na záver svojho posolstva Latinskoamerickému parlamentu k otázke migrácie pápež František. -ej-  

12/06/2017 13:40