Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Svätého Otca pozdravili zástupcovia Konferencie slovenského kléru v USA

Zľava: Pavol Zvara, Robert Siffrin, Peter Polando, Viliam Zemančík - RV

08/06/2017 10:54

Rím 8. júna – Na generálnej audiencii vo Vatikáne v stredu 7. júna sa zúčastnili zástupcovia Konferencie slovenského kléru v USA. Svätého Otca Františka v závere audiencie osobne pozdravili Mons. Robert Siffrin, generálny vikár Youngstownskej diecézy a Mons. Peter Polando, rektor katedrály v Youngstowne, ktorí sú v týchto dňoch v Ríme na pravidelnej pracovnej návšteve.

Konferencia slovenského kléru v USA je združenie amerických kňazov, ktorí majú slovenský pôvod a dlhodobo podporujú formou študijných štipendií formáciu a doktorandské štúdiá kňazov v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Predseda Konferencie slovenského kléru v USA Mons. Siffrin a Mons. Polando v popoludnajších hodinách navštívili aj Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda. Stretli sa s rektorom kolégia ThDr. Pavlom Zvarom, vicerektorom Viliamom Zemančíkom a kňazmi-študentmi. -pz, jb-

08/06/2017 10:54