Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Slávenie Turíčnej nedele vo Vatikáne, posolstvo ku Dňu misií

Slávnosť Turíc vo Vatikáne spojila veriacich zo všetkých národov sveta - REUTERS

04/06/2017 13:07

Vatikán 4. júna – V Nedeľu zoslania Ducha Svätého predsedal Svätý Otec František o 10.30 na Vatikánskom námestí svätej omši, ktorá bola zároveň vyvrcholením osláv 50. výročia zrodu Katolíckej charizmatickej obnovy.

Koncelebrovali desiatky kardinálov, stovka biskupov a okolo 600 kňazov, účinkovali spevácke zbory Cappella Sistina a Detský spevácky zbor z diecézy Carpi. Do slávenia sa zapojili aj skupiny slabozrakých a znevýhodnených. Veriacich na zaplnenom Námestí sv. Petrav úvode slávenia pápež za pomoci diakonov pokropil vodou na znak pripomienky krstného očistenia a znovuzrodenia. Medzi prítomnými boli aj vyše dve stovky Slovákov.

Homíliu Svätý Otec zameral na udalosť Turíc a jej odkaz pre Cirkev v každej dobe: Duch Svätý robí z učeníkov nový ľud a tvorí v učeníkoch nové srdce. Za jeho pomoci sa Cirkev usiluje dosiahnuť opravdivú jednotu, ktorá nie je uniformitou, ale jednotou v rozdielnosti.

Kresťania sa pri tomto snažení musia mať na pozore pred dvoma pokušeniami, ktoré ich zvádzajú odlišovať sa od seba bez hľadania vzájomnej jednoty, alebo naopak k presadzovaniu jednoty bez rešpektovania rozmanitosti. Cestami na vytváranie pravej jednoty sú podľa slov Svätého Otca odpustenie a láska. Svoju homíliu pápež František uzavrel modlitbou:

„Boží Duch, Pán, ktorý si v mojom srdci a v srdci Cirkvi, ty, ktorý udržiavaš Cirkev, stvárňujúc ju v rozmanitosti, príď. Potrebujeme ťa pre život tak ako vodu: zostúp opäť na nás a nauč nás jednote, obnov naše srdcia a nauč nás milovať tak, ako nás ty miluješ, odpúšťať tak, ako nám ty odpúšťaš.“

Plné znenie homílie Svätého Otca

Na záver svätej omše sa pápež František pomodlil s veriacimi poludňajšiu mariánsku modlitbu, pred ktorou sa im prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, v dnešný sviatok Turíc vychádza moje Posolstvo na najbližší Svetový deň misií, ktorý sa slávi každoročne v mesiaci októbri. Téma znie: „Misia je srdcom viery Cirkvi“. Nech Duch Svätý podopiera misiu Cirkvi po celom svete a dodáva silu všetkým misionárom a misionárkam Evanjelia. Nech Duch daruje pokoj celému svetu; nech uzdraví rany vojny a terorizmu, ktorý aj tejto noci v Londýne zasiahol nevinných civilov: modlime sa za obete a ich príbuzných.“

Svätý Otec medzi veriacimi prítomnými na svätej omši osobitne pozdravil skupiny Katolíckej charizmatickej obnovy, ktorá slávi 50. výročie založenia a spolu s nimi aj „bratov a sestry iných kresťanských vyznaní, ktorí sa pripájajú k našej modlitbe“.    

Pred záverečným apoštolským požehnaním pozval pápež František všetkých k spoločnej modlitbe Raduj, sa Nebies kráľovná:

„Vzývajme teraz materský príhovor Panny Márie. Nech nám vyprosí milosť byť mocne oduševňovaní Duchom Svätým, aby sme svedčili o Kristovi s evanjeliovou priamosťou.“ -jb-

Text Posolstva na 91. svetový deň misií 22. októbra 2017 (vo svetových jazykoch)

04/06/2017 13:07