Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František navštívil rímsku farnosť sv. Petra Damianiho

Pápež František obklopený veriacimi z Farnosti sv. Petra Damianiho na juhozápade Ríma (Taliansko, 21. mája 2017)

22/05/2017 13:59

Rím 22. mája – Svätý Otec František opäť raz preukázal svoj záujem o periférie, keď sa včera popoludní vybral navštíviť jednu z farností Rímskej diecézy. Pápežova 15. pastoračná návšteva tohto druhu smerovala do Farnosti sv. Petra Damianiho na juhozápade talianskej metropoly.

Petrovho nástupcu krátko pred 16.00 hodinou privítal 52-ročný miestny farár Lucio Coppa, ktorý vo farnosti na predmestí Ríma pôsobí už dvanásť rokov. Svätého Otca s nadšením očakávali aj farské rodiny s deťmi, z ktorých mnohí – vrátane dona Lucia – patria do Neokatechumenátnej cesty.

Pápež František deťom: Zachrániť svet môžete modlitbou

Ako s prvými sa Svätý Otec v priľahlých priestoroch farnosti pod holým nebom za slnečného počasia stretol práve s deťmi. Malých zvedavcov zaujímalo, akému športu sa pápež venoval v ich veku, ale aj otázka, čo môžu deti urobiť pre záchranu sveta či ako pápež František pochopil, že jeho povolaním je kňazstvo.

Svätý Otec odpovedal na otázky detí spontánne vo forme rozhovoru. „Treba sa modliť a rešpektovať ostatných, všetkých, aj nepriateľov,“ došli spoločne k záveru. Predsa nemôžeme „zatelefonovať mafii, aby niečo urobila,“ dodal žartovne Rímsky biskup. Deťom, ktoré sprevádzali rodičia, tiež vysvetlil, aké je „krásne mať rodinu: otca a mamu, mať starých rodičov, ujov a tety... Je to milosť,“ vysvetlil pápež František a pokračoval:

„Existuje ešte iné povolanie: byť rehoľnou sestrou, byť kňazom. Raz, keď som mal 16 rokov, som náhle pocítil, že Pán chce, aby som sa stal kňazom. A hľa, tu som. Je zo mňa kňaz... Keď mladík cíti v srdci náklonnosť a potom táto náklonnosť rastie a mení sa v lásku k dievčaťu, potom sa zasnúbia a zosobášia. Tak isto je možné cítiť Pánovo volanie: ,Ty musíš kráčať po ceste, ktorá ťa povedie ku kňazstvu’. A tak som to cítil ja, ako keď cítime v živote krásne veci.“

Pokiaľ ide o šport, pápež sa deťom priznal, že ako chlapec hrával futbal, ale keďže nepatril k najšikovnejším, zakotvil väčšinou v bráne.     

Svätý Otec členom Neokatechumenátu: Nie prozelytizmus, ale evanjelizácia

Po stretnutí s deťmi sa Svätý Otec František pozdravil s členmi Neokatechumenátnej cesty. Vo farnosti sv. Petra Damianiho v súčasnosti pôsobí päť komunít spolu s ďalšími dvoma, ktoré do tejto oblasti pred ôsmimi rokmi poslal na misie pápež Benedikt XVI. Svätý Otec František vyzdvihol vo svojom spontánnom príhovore dôležitosť misijnej práce laikov. Veľkú časť venoval „apoštolátu ucha“, teda načúvaniu druhým:

„Počúvať. A potom, zatiaľ čo počúvaš, modli sa: ,Pane, daj mi správne slovo’. Toto je pri návštevách rodín veľmi prospešné: nechať padnúť správne slovo... Tak sa robí misia. Jeden z najkrajších obrazov, ktoré Ježiš používa na misiu je o rozsievačovi: rozsievať...

Prosím vás, nebuďte tými, čo robia prozelytizmus, ale tými, čo evanjelizujú. Je strašné chodiť do rodín, len aby sme získali ďalšieho člena akoby do cirkevného podniku: to nie... Pápež Benedikt hovorieval, že nesmieme zabudnúť na toto: ,Cirkev nerastie vďaka prozelytizmu, ale vďaka príťažlivosti’. To znamená vďaka svedectvu, službe. Buďte služobníkmi všetkých.“     

Pápež František členom miestnej charity: Pokladmi farnosti sú chudobní

Pápež František sa po stretnutí s členmi Neokatechumenátnej cesty stretol s chorými a ľuďmi v núdzi, ako aj s členmi miestnej charity, ktorá sa stará približne o 50 rodín. Na úvod stretnutia don Lucio vysvetlil, že vo farnosti už nejaký čas funguje aj kantína, kde dobrovoľníci pripravujú pre chudobných jedlo. Farnosť tiež pomáha rodinám bez práce alebo nekompletným rodinám.

Svätý Otec nazval chudobných a ľudí v núdzi „pokladmi farnosti“ a ako príklad poukázal na rímskeho diakona sv. Vavrinca. Miestne autority v čase prenasledovania kresťanov odvážnemu svätcovi povedali, že si zachráni život, ak prinesie poklady, ktoré vlastní Cirkev. Sv. Vavrinec neváhal a zhromaždil všetkých chudobných z ulíc Ríma a predstavil ich ako najväčšie poklady Cirkvi.

Homília pápeža Františka: Veľkým nepriateľom farnosti je klebetenie

Po stretnutí s chudobnými a členmi miestnej charity sa Svätý Otec presunul do chrámu, kde pred svätou omšou vyspovedal štyroch penitentov. O 18.00 hodine predsedal slávnostnej liturgii. Vo svojej spontánnej homílii pápež pozval farníkov, aby si osvojili „jazyk kresťanov, v ktorých prebýva Duch Svätý“, jazyk „vľúdnosti a rešpektu“:

„Je to strašné vidieť tých ľudí, čo si hovoria kresťania, ale sú plní zatrpknutosti... Koľko ľudí sa priblíži k farnosti, lebo napríklad hľadajú pokoj, rešpekt, tú vľúdnosť a nachádzajú vnútorné boje medzi veriacimi. Naproti vľúdnosti a rešpektu nachádzajú klebety, ohováranie, súperenie, pretekanie sa, jeden proti druhému.“

Svätý Otec dokreslil svoju úvahu obrazom hada s dlhým jazykom a podelil sa o príbeh, ktorý mu vyrozprával istý kňaz. Ten vtipne o svojich farníkoch povedal, že sú medzi nimi „takí, čo by mohli dostať sväté prijímanie priamo z hlavných dvier, lebo s ich jazykom dočiahnu až k oltáru“. Za hlavného nepriateľa zdravej farnosti preto Rímsky biskup označil klebetenie. Na záver svojej homílie veriacich povzbudil nasledovne:

„Prosme si o milosť strážiť si Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. Nezarmucujme ho, ako hovorí sv. Pavol. Nezarmucujme ho. Nech je náš postoj pred všetkými – kresťanmi i nekresťanmi – postojom vľúdnosti a rešpektu, lebo Duch Svätý v nás takto pôsobí: prostredníctvom vľúdnosti a rešpektu.“    

Rímsku Farnosť sv. Petra Damianiho vo štvrti Acilia už v minulosti navštívili predchodcovia pápeža Františka. V roku 1972 to bol pápež Pavol VI. a o 16 rokov neskôr Ján Pavol II.

Podľa slov miestneho farára dona Lucia sú to najmä rodiny, ktoré sa aktívne podieľajú na živote farnosti. Príkladom toho je farský program pre mládež po birmovke. Mnohé rodiny animujú skupiny s počtom približne dvanásť mladých, ktorých prijímajú doma, navštevujú ich po rodinách, stretávajú sa s nimi v kostole. „Sú to rodiny upevnené vo viere... Mladí sa tak necítia byť sami. Výsledok je, že už asi päť rokov takmer všetci mladí po birmovke pokračujú v navštevovaní farnosti,“ vysvetlil don Lucio. -ej-

Stretnutie pápeža Františka s deťmi z Farnosti sv. Petra Damianiho

Homília pápeža Františka vo Farnosti sv. Petra Damianiho

22/05/2017 13:59