Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápežská nadácia Centesimus Annus: Nové výzvy zamestnanosti v digitálnej ére

Pápež František s účastníkmi konferencie v Klementínskej sále

20/05/2017 16:55

Vatikán 20. mája - Odborníci na sociálnu náuku Cirkvi diskutovali vo Vatikáne na tému zamestnanosti a hodnoty jednotlivca v digitálnej ére. Účastníkov medzinárodnej konferencie organizovanej v dňoch od 18. do 20. mája Pápežskou nadáciou Centesimus Annus – Pro Pontifice prijal v záverečný deň na audiencii pápež František.

Svätý Otec sa približne 250 účastníkom prihovoril v Klementínskej sále slovami ocenenia: „Vysoko si cením vašu námahu pri hľadaní alternatívnych spôsobov chápania ekonomiky, rozvoja a obchodu, aby odpovedali na etické výzvy plynúce z natláčania sa nových vzorcov a foriem moci pochádzajúcich z technológie, z kultúry plytvania a zo štýlu života, ktorý ignoruje chudobných a pohŕda slabými (porov. Laudato si’, 16).“

Pozitívne reagoval pápež František na angažovanie sa nadácie v problematike znižovania chudoby: „Vaša tohtoročná Deklarácia správne označuje, že boj proti chudobe si vyžaduje jej lepšie chápanie ako ľudského fenoménu a nie iba ekonomického.“

Hlavný dôraz dal pápež na tému práce a zamestnanosti, ktorá bola jadrom konferencie, pričom poukázal aj jej na súvislosť s rodinou:

„Počas týchto dní ste venovali osobitnú pozornosť rozhodujúcej otázke, ktorou je tvorba pracovných miest v kontexte prebiehajúcej novej technologickej revolúcie. Ako nemáme byť ustarostení kvôli veľkému problému nezamestnanosti mladých i dospelých, ktorí nemajú prostriedky na svoj vlastný rozvoj? A dosiahlo to už veľmi vážny stupeň, veľmi vážny. Je to problém, ktorý sa dostal do skutočne veľmi dramatických rozmerov tak v rozvinutých krajinách,  ako aj v rozvojových, a ktorý si žiada, aby sa riešil so zmyslom pre spravodlivosť medzi generáciami a so zodpovednosťou voči budúcnosti.

Analogicky, snaha vyrovnať sa s komplexom otázok spojených s rozvojom nových technológií, s premenou trhov a s legitímnymi nárokmi pracovníkov musí brať do úvahy nielen jednotlivcov, ale tiež rodiny. Toto, ako viete, bola starosť vyjadrená poslednými synodálnymi zhromaždeniami o rodine, ktoré konštatovali, že neistota pracovných pomerov má často za dôsledok zvýšené napätie a rodinné problémy a má dopad na schopnosť rodiny podieľať sa s úžitkom na živote spoločnosti (porov. Amoris laetitia, 44).“ -ab, jb-

20/05/2017 16:55