Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Kanada tento týždeň bojuje za život a rodinu

Ilustračná snímka - AFP

18/05/2017 12:41

Kanada 18. mája – „Láska rastie dávaním.“ Tak znie téma Týždňa za život a rodinu v Kanade, ktorý do nedele 21. mája organizujú kanadskí biskupi. Iniciatíva pomáha „uvažovať nad dôležitosťou rodiny a obnoviť úsilie kresťanov v podporovaní dôstojnosti ľudského života v každej fáze jeho rozvoja, od počiatku až po prirodzenú smrť,“ vysvetľuje vo svojom pastierskom liste predseda Konferencie biskupov Kanady Mons. Douglas Corby.

„Nikto z nás nemôže prehliadať alebo byť imúnny voči bolesti, ktorú spôsobujú veľké výzvy, akým dnešné rodiny musia čeliť,“ pokračuje ďalej kanadský prelát, podľa ktorého „každá forma chudoby, či už materiálnej, emocionálnej, morálnej alebo duchovnej má pôvod v istej deprivácii v rodine“. To, čo dnes chýba je „Kristova láska, ktorá dáva bez toho, aby uvažovala nad tým, čo z toho získa“, dodal na záver Mons. Corby.    

Povzbudenie pokračovať v iniciatíve na podporu života a rodiny v Kanade prichádza aj zo strany prefekta Kongregácie pre náuku viery kard. Gerharda Müllera. Prelát odsúdil rozhodnutie kanadskej vlády, ktorá vlani prijala zákon umožňujúci eutanáziu kanadských občanov. Eutanázia je nielen že „zlá sama o sebe, ale jej legalizácia vytvára toxické a smrteľne sociálne patológie, ktoré neúmerne postihujú najslabších členov spoločnosti“.  

Kardinál Müller, ktorý v pondelok 15. mája vystúpil na pôde Katolíckeho bioetického inštitútu v Toronte, zdôraznil, že Kanaďania musia urobiť všetko pre zrušenie zákona, ktorý povoľuje eutanáziu. Vláda premiéra Justina Trudeaua umožňuje kanadským občanom starším než 18 rokov asistovanú smrť v prípade, že trpia na ťažkú alebo nevyliečiteľnú chorobu. 

Podľa prefekta Kongregácie pre náuku viery je nevyhnutné, aby sa zároveň hľadali právne záruky pre lekárov, ktorí odmietajú vykonať eutanáziu. Katolíci, pokračoval ďalej Mons. Müller, majú čo dnešnej modernej spoločnosti povedať a majú sa aktívne zapájať do verejnej diskusie bez ohľadu na to, či je to populárne alebo nie. -ej-  

18/05/2017 12:41