Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Mons. Fisichella: Pútnické svätyne dnes majú silný evanjelizačný potenciál

Mons. Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie - ANSA

17/05/2017 14:55

Vatikán 17. mája – Návšteva Svätého Otca vo Fatime bola púťou pokoja a nádeje, ktorá poukázala na dôležitú úlohu pútnických miest v rámci novej evanjelizácie. V tomto zmysle zhrnul význam 19. apoštolskej cesty pápeža Františka Mons. Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novú evanjelizáciu. Pripomeňme, že do kompetencie tejto pápežskej rady Svätý Otec František zveril pútnické miesta medzinárodného významu apoštolským listom motu proprio Sanctuarium in Ecclesia z 11. februára 2017.

Mons. Rina Fisichellu oslovil s mikrofónom redaktor Vatikánskeho rozhlasu Alessandro Gisotti:

Sme zvyknutí zamýšľať sa nad pohybom pútnikov smerom k pútnickému miestu, no vo Fatime Svätý Otec zdôraznil aj dôležitosť pohybu z pútnického miest smerom k perifériám. Cirkev je misionárska aj v tomto zmysle?

„Samozrejme, pretože pápež hovorí, že pútnické miesta sú dnes nezastupiteľnou príležitosťou pre evanjelizáciu. Evanjelizácia neznamená zostať uzavretí v sebe samých, evanjelizácia znamená ísť smerom k druhým. Cirkev, ktorá chápe, že musí vyjsť zo seba samej a musí zachytiť každého muža a každú ženu tam, kde sa nachádzajú. A tá skúsenosť ticha a modlitby sa stáva cestou k evanjelizácii, pretože ide smerom k iným a pomáha hlavne objaviť zmysel túžby po Bohu.“

Toto zároveň objasňuje, prečo pápež nedávno zveril pútnické miesta do kompetencie Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. Je to tak?

„Pápež to povedal explicitne. Keďže pápež František vo svojom liste, ktorým dal do kompetencie Pápežskej rady pútnické miesta, hovorí, že tie sú nezastupiteľnou príležitosťou k evanjelizácii. Je nevyhnutne potrebné pochopiť, nakoľko sa ľudová zbožnosť - ľudová nábožnosť, ľudová spiritualita - vyjadrená putovaním do svätýň, môže stať tiež prostriedkom katechizovania. Svätyňa so svojím vnútorným životom a so schopnosťou podnecovať kresťanskú komunitu k plnému prežívaniu evanjelizácie sa stáva miestom mimoriadneho významu.“

V dobe poznačenej sekularizačnými tlakmi a nepochybne istým scientizmom, mariánske svätyne – ako sme to mohli evidentne pobadať vo Fatime v minulých dňoch – stále priťahujú milióny veriacich každý rok –, a treba dodať, že veriacich i neveriacich. Ide tu o nepotlačiteľnú túžbu človeku po zmysle?

„Určite. Pomyslite na svätyňu v Guadalupe: len v Jubilejnom roku tam bolo 22 miliónov pútnikov. To sú údaje. Je potrebné ísť ďalej za údaje a za čísla a pochopiť, že pre milióny ľudí svätyňa znamená skutočne časť vlastnej identity. Hovoril som s fatimským biskupom, ktorý mi povedal, že bol urobený prieskum ohľadom identity, a Portugalci na otázku, s čím sa v prvom rade identifikujú, na prvom mieste uvádzali vlajku a na druhom mieste Fatimu. Fatima reprezentuje realitu samotnej národnej identity, nielen osobnej! Ovplyvňuje teda históriu. A svätyňa úmerne k intenzite, s akou sa v nej vyjadruje a zakusuje viera nemálo pomáha ľuďom opäť nájsť seba samých, ale pomáha tiež opravdivému rozvoju spoločnosti.“ -ab-  

17/05/2017 14:55