Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Kard. Parolin: Špekulácie o fatimských tajomstvách sú zbytočné

Traja pastierikovia, ktorým sa vo Fatime zjavila Panna Mária - EPA

11/05/2017 20:43

Vatikán 11. mája – Fatimské posolstvo je centrálnym posolstvom kresťanstva: ohlasuje, že Ježiš vstal z mŕtvych a že je Pánom dejín. Uviedol v predvečer apoštolskej púte pápeža Františka do Fatimy štátny sekretár kardinál Pietro Parolin

„Myslím si, že Svätý Otec chce touto púťou vyjadriť zvlášť rešpekt a pozornosť, ktoré prináša  k mariánskej skúsenosti Božieho ľudu. Okrem toho samozrejme svoju lásku a úctu k Panne Márii, o čom máme mnohé dôkazy, napríklad to, že vždy sa pred a po každej svojej ceste ide pomodliť do rímskej Baziliky Santa Maria Maggiore pred ikonou Salus Populi Romani.

Rád by som zdôraznil, že Panna Mária sa nezjavila bohatým, nezjavila sa mocným, nezjavila sa vplyvným ľuďom. Zjavila sa deťom, ktoré môžeme v istom zmysle považovať za tak trochu posledných v spoločnosti, ak by sme chceli použiť terminológiu pápeža. Bolo to v čase vojny, teda reč bola o nenávisti, pomste, nevraživosti. Panna Mária však hovorí o láske, odpustení, hovorí o schopnosti obetovať sa a urobiť so seba dar pre druhých. 

Zdá sa mi, že toto je veľmi aktuálne pre Portugalsko a tak trochu pre celý svet. Táto schopnosť začínať od posledných, oceniť posledných; schopnosť žiť autentické hodnoty, ktoré môžu byť tiež základom pre mierové a solidárne spolunažívanie v každej krajine ako aj medzi jednotlivými krajinami.“ 

Uvažujúc nad mariánskou úctou pápeža Františka, on sám niekoľkokrát povedal, že Mária nám pomáha rozviazať uzly hriechu. Ako môže miesto, akým je svätyňa vo Fatime, pomôcť súčasnému človeku rozviazať uzly jeho srdca?

„Hovorí sa, že svätyne sú nemocnicami Ducha a aj preto pápež nedávno zveril kompetencie mariánskych svätýň Pápežskej rade na podporu novej evanjelizácie. Myslím si preto, že v svätyniach vždy rezonuje evanjeliová správa Márii, že Bohu nič nie je nemožné. Svätyňa sa stáva miestom duchovného rastu v tom momente, keď pomáha ľuďom odpovedať Máriiným «Tu som».“    

Od zjavení Panny Márii trom pastierikom ubehlo sto rokov. Čo môže Fatima svetu povedať dnes? Prichádzajú mi na myseľ slová pápeža Benedikta XVI. z roku 2010, keď povedal: „Je mylné sa domnievať, že prorocké poslanie Fatimy je u konca“...

„Myslím si, že fatimské posolstvo je ústredným posolstvom kresťanstva, ktoré žijeme predovšetkým v tomto veľkonočnom období, teda je odhlasovaním, že Ježiš vstal z mŕtvych a že žije, že je Pánom dejín. Mnoho sa špekulovalo a ešte stále sa špekuluje o fatimských tajomstvách. Sú to však v istom zmysle zbytočné špekulácie, lebo to, čo nám Fatima chcela povedať, povedala nám otvorene a verejne.

A to je práve centrálne posolstvo viery, našej kresťanskej viery, našej katolíckej viery. A  z toho teda vzchádza aj odlišné chápanie života: života, ktorý sa stáva púťou k Pánovi Ježišovi... Takže prorocké poslanie Fatimy je pripomínať Cirkvi to, čím je, to, čo má byť aj naďalej a to čo má hlásať dnešnému svetu. To znamená, že je spoločenstvom, ktoré ohlasuje nové nebo a novú zem, ktoré ich očakáva a takmer ich predchádza, ako by povedal koncil, keď silou lásky vniká do tých najtemnejších a najbolestivejších rán dejín, aby zmenila tieto dejiny. Toto je prorocké posolstvo Fatimy a prorocký odkaz Cirkvi, ktoré sa v istom zmysle zhodujú.“ -ej-   

11/05/2017 20:43