Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Na kongrese Katolíckej akcie pápež František zdôraznil misijnú úlohu laikov

Pápež František počas príhovoru pri stretnutí s laickým hnutím Katolícka akcia - AP

27/04/2017 13:29

Vatikán 27. apríla – Svätý Otec František sa dnes stretol s účastníkmi Druhého medzinárodného kongresu Katolíckej akcie. Stretnutie veriacich laikov s účasťou viacerých biskupov sa koná pri príležitosti 150. výročia činnosti Katolíckej akcie v rámci Talianska.

Kongres s názvom „Katolícka akcia v misii so všetkými a pre všetkých“ organizuje Medzinárodné fórum Katolíckej akcie (IFCA) v spolupráci s talianskou Katolíckou akciou (AC - Azione Cattolica). Jeho cieľom je vydať svedectvo o aktívnej úlohe laikov v Cirkvi a ponúknuť skúsenosť Katolíckej akcie „ako účinného nástroja pre misiu Cirkvi - Božieho ľudu - formovaním zrelých laikov, misionárskych učeníkov, spoluzodpovedných v Cirkvi ako misijnom spoločenstve a v spoločnosti.“

Na pozvanie organizátorov prišli do Ríma aj štyria zástupcovia zo Slovenska. Katarína Hulmanová zastupuje Radu KBS pre laické a apoštolské hnutia, Pavol Kossey Fórum kresťanských inštitúcií, Juraj Králik detskú organizáciu eRko a Martina Grochálová Spolok sv. Vojtecha.

Štvordňové podujatie sa začalo dnes ráno svätou omšou v Bazilike sv. Petra, ktorej predsedal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Nasledoval študijný program v Synodálnej aule vo Vatikáne. Tam medzi tri stovky účastníkov prišiel dopoludnia Svätý Otec.

V mene predstaviteľov ústredných štruktúr Katolíckej akcie i účastníkov z viacerých kontinentov pápeža privítal kardinál Brian Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život. Deti z Katolíckej akcie vytvoril hneď na úvod rodinnú atmosféru, keď Svätému Otcovi priniesli ručne vyrobenú knihu o svojom prežívaní viery ako detskí misionári.

Pápež František sa účastníkom prihovoril v rodnej španielčine. Vo vyše hodinovom príhovore, bohatom na spontánnosť a humor ich povzbudil k obnovenému evanjelizačnému zápalu a predložil im úvahu nad prehľadne zoradenými hlavnými bodmi identity a poslania Katolíckej akcie. Začal od jej základnej charizmy:

„Historicky mala Katolícka akcia poslanie formovať laikov, aby sa ujali vlastnej zodpovednosti vo svete. Dnes je to konkrétne formovanie učeníkov misionárov. Vďaka, že ste si s rozhodnosťou vzali Evangelii gaudium za svoju Magnu chartu.

Charizma Katolíckej akcie je charizmou samotnej Cirkvi, do hĺbky vtelenej do „tu a teraz“ každej diecéznej cirkvi, ktorá rozlišuje v kontemplácii a s pozorným pohľadom na život svojho ľudu a hľadá nové cesty evanjelizácie a misie počnúc rozličnými farskými aktivitami.“

Pápež František zdôraznil, že pri Katolíckej akcii nejde o prozelytizmus, ale o evanjelizáciu cez príťažlivosť Cirkvi. Pripomenul štyri tradičné piliere Katolíckej akcie, modlitba, formácia, obeta a apoštolát.

Medzi podstatnými charakteristikami Katolíckej akcie vyzdvihol pápež František jej „diecéznosť“ a jasnú zakorenenosť v živote konkrétnej farnosti. Vtelený, inkarnovaný a inkulturovaný charakter evanjelizácie, ktorý sa prejavuje živým spojením s biskupom a štruktúrou Cirkvi označil pápež František za zásadné kritérium.

Svätý Otec zároveň vystríhal pred modernými formami gnosticizmu, ktoré unikajú od konkrétneho života do falošných idealizovaných foriem prežívania viery akoby v oblakoch: „Toto nie je katolícke. Čo je katolícke, je vždy konkrétne“ – zdôraznil pápež František.

Katolícka akcia zapája do svojich radov všetkých ľudí bez rozdielu veku, stavu či profesie, pričom každý je povolaný byť misionárom vo svojom prostredí: „Je potrebné, aby Katolícka akcia bola prítomná vo svete politickom, podnikateľskom, profesionálnom, ale nie preto, aby si kresťania namýšľali, akí sú dokonalí a sformovaní, ale aby lepšie slúžili.“

Rovnako aj misionárska činnosť sa zameriava na všetkých ľudí bez rozdielu, vrátane ľudí na perifériách: „Je potrebné, aby Katolícka akcia bola prítomná vo väzniciach, nemocniciach, na uliciach, v chatrčových štvrtiach, vo fabrikách. Ak to tak nebude, bude inštitúciou „exkluzivistov“, ktorí nikomu nič nehovoria, ani samotnej Cirkvi.“ 

Spôsobom činnosti Katolíckej akcie je byť uprostred ľudí, má byť ľudová a má mať zmysel pre ľudovú zbožnosť. Jej program má spočívať vo „vychádzaní von“, v nadšení (pasii) pre Krista a pre ľudí: „Evanjelizačný projekt Katolíckej akcie musí robiť tieto kroky: vychádzať s iniciatívou (špan. „primerear“), participovať, sprevádzať, prinášať ovocie a tešiť sa v oslave.“

Po stretnutí so Svätým Otcom čaká účastníkov Medzinárodného kongresu Katolíckej akcie v Ríme ďalší bohatý program.  Piatok a sobota budú venované 7. riadnemu valnému zhromaždeniu IFCA a na nedeľu je naplánované stretnutie na Námestí sv. Petra pri príležitosti 150 rokov Katolíckej akcie Talianska.

Hlavné momenty študijnej a exkurznej časti kongresu priblížila slovenská zástupkyňa Katarína Hulmanová nasledovne:

„Tému Evangelii gaudium ako náš kompas na prvom zasadaní prezentuje Zénobé Niragira z Burundi, biskup Eduardo García z Argentíny, ekleziálny asistent IFCA a teologička Stella Morra z Pápežskej gregoriánskej univerzity.

Druhé zasadanie sa venuje téme My sme misia – laici, ktorí kráčajú spolu. Uvedie ju Matteo Truffeli, národný prezident Katolíckej akcie Talianska. Ďalej vystúpia so svojimi príspevkami kardinál Carlos Osoro Sierra, madridský arcibiskup a Antonio Muñoz Varo, národný prezident Katolíckej akcie v Španielsku.

Tretie zasadanie sa nesie v duchu témy Evanjelizátori naplnení Duchom. Po úvode Oany Tuduce z Katolíckej akcie Rumunsko zaznejú svedectvá Lei Lei Win z Myanmaru, Thérèse Ndour Diop zo Senegalu, Marcela de León z Uruguaja a Rosarie Carpentieri z Talianska.

Štvrté zasadanie sa zaoberá témou S každým a pre každého. Bude uvedené Rafaelom A. Corsom, národným prezidentom Katolíckej akcie Argentina. Ďalej zaznejú príspevky Sandra Calvaniho z Mae Fah Luang Foundation, Bangkok, Thajsko, Michela Roya, generálneho sekretára Caritas Internationalis a Salvatora Niciteretse –koordinátora IFCA pre Afriku, Franca Miana a Giuseppiny De Simone, expertov zo Synody o rodine.

Syntézu týchto štyroch zasadaní urobí Emilio Inzaurraga, koordinátor IFCA. Túto časť kongresu ukončia vešpery a misionárske požehnanie, čomu bude predsedať kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život.

Nasleduje „outgoing“ – misionárska skúsenosť v meste, v spolupráci s Katolíckou akciou Rím. Ide o návštevu viacerých diel, podujatí a projektov, ako sú modlitby Taizé, utečenci – Centro Astalli, Nová ekonomika – NeXt, umenie, liturgia a viera – Centro Aletti, stretnutie s reprezentantmi farských rád Katolíckej akcie v Diecéznom centre Katolíckej akcie, posilnenie siete proti obchodovaniu s ľuďmi, návšteva detskej nemocnice Bambino Gesù, podpora ľudí na okraji prostredníctvom športu - Centro Sportivo Italiano, rodiny v ťažkostiach – Casa Betania, Charita a Katolícka akcia vo farnosti, kultúrny medzináboženský dialóg – Pápežská gregoriánska univerzita, verejné inštitúcie – Snemovňa talianskeho parlamentu, Parlamentná komisia proti mafii, Región Lazio, Cittadella della Carità „Santa Giacinta“ – Diecézna charita Rím, Parco Lido Lunapark Ostia - Malé sestry Ježišove, Delegácia Kustódie Svätej zeme.“ -jb-

27/04/2017 13:29