Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Svätá stolica vyšla v ústrety lefébvristom vo veci uzatvárania manželstva

Ilustračná snímka - ANSA

04/04/2017 17:59

Vatikán 4. apríla – Svätá stolica urobila ďalší krok s úmyslom priviesť k plnému spoločenstvu Kňazské bratstvo sv. Pia X., tzv. lefébvristov. Po tom, ako Svätý Otec František udelil kňazom Bratstva fakultu platne spovedať veriacich (Misericordia et misera, č. 12), pokračuje v tej istej línii aj nové rozhodnutie týkajúce sa uzatvárania sviatostného manželstva.

Po odsúhlasení Svätým Otcom vydala Pápežská komisia Ecclesia Dei vedená jej predsedom kardinálom Gerhardom Ludwigom Müllerom list adresovaný kardinálom a biskupom s usmernením ohľadom uzatvárania sviatosti manželstva veriacimi, ktorí sa riadia pastoračnými aktivitami Kňazského bratstva sv. Pia X.

Komisia autorizovala miestnych ordinárov udeliť oprávnenie k sláveniu pre takéto prípady. Podmieňuje to požiadavkou, aby vždy, keď je to možné, bol delegovaný na asistovanie pri takomto uzatváraní manželstva niektorý kňaz diecézy, čiže plne regulárny kňaz, ktorý v mene Cirkvi prijme súhlas manželov. Keďže v tridentskom obrade, tzv. Vetus ordo, sa vyjadrenie súhlasu koná na začiatku svätej omše, túto potom už môže ďalej celebrovať samotný kňaz z Bratstva sv. Pia X.

Tam, kde to nie je možné alebo kde niet kňazov z diecézy, ktorí by mohli takto asistovať, môže ordinár udeliť potrebnú fakultu priamo kňazovi Bratstva, ktorý je povinný potom zaslať diecéze doklad o slávení sviatosti manželstva.

Ako sa v liste datovanom 24. marca 2017 uvádza, Pápežská komisia Ecclesia Dei patriaca pod Kongregáciu pre náuku viery ho vydala „v istote, že aj týmto spôsobom sa dajú odstrániť ťažkosti vo svedomí veriacich, ktorí patria ku Kňazskému bratstvu sv. Pia X. a neistota o platnosti sviatosti manželstva“ a že sa tak „súčasne môže urýchliť cesta k plnej inštitucionálnej regularizácii“. -jb-

04/04/2017 17:59