Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Svätý Otec zablahoželal Katolíckej univerzite v Peru k stému výročiu

Logo Pápežskej katolíckej univerzity v Peru

01/04/2017 16:35

Vatikán/Peru 1. apríla – Pri príležitosti stého výročia založenia Pápežskej katolíckej univerzity v Peru zaslal Svätý Otec list jej veľkému kancelárovi, kardinálovi Giuseppe Versaldimu. Poďakoval v ňom za prínos tejto univerzity a zároveň vyzdvihol význam katolíckej univerzity ako komunity nielen vzdelávacej, ale aj formačnej. Pripomenul, že katolícka univerzita má aj evanjelizačné poslanie:

„Táto komunita je vyzvaná hľadať a dychtiť po základných cieľoch katolíckej univerzitnej inštitúcie; to znamená nechať sa evanjelizovať, aby sme mohli evanjelizovať. Každý kresťan bol získaný Pánom a z tohto stretnutia sa mení na svedka. Nadobúdanie znalostí nestačí, vyžaduje si to priviesť ich k životu, byť kvasom uprostred cesta. Sme učeníkmi misionármi a sme povolaní premeniť sa vo svete na živé evanjelium.“ -ab, ej-

01/04/2017 16:35