Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Ranné homílie

Ranná homília pápeža Františka: Nech nám sv. Jozef pomáha snívať veľké veci

Pápež František počas omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne

20/03/2017 13:07

Vatikán 20. marca – Nech sv. Jozef vyprosí mladým „schopnosť snívať, riskovať a prijať náročné úlohy, ktoré videli v snoch“. Túto túžbu vyslovil pápež František v dnešnej rannej homílii počas slávenia omše v Dome sv. Marty. Ženícha Panny Márie nazval ochrancom „Božieho sna“ a našich slabostí. Slávnosť sv. Jozefa sa tento rok posunula o jeden deň, keďže sa kryla s 3. nedeľou v Pôstnom období.

Sv. Jozef poslúcha anjela, ktorý sa mu zjavil vo sne a vezme si Máriu, ktorá bola mocou Ducha Svätého v požehnanom stave, ako o tom hovorí Matúšovo evanjelium. Bol to tichý, poslušný muž, ktorý niesol na svojich ramenách prisľúbenia „rodu, otcovstva, synovstva, stability“, vysvetlil na úvod svojej homílie pápež František:

„A tento muž, tento muž snov je schopný prijať túto úlohu, túto náročnú úlohu a má nám toľko toho čo povedať v tomto čase silného pocitu osirelosti. A tak tento muž berie Boží prísľub a nesie ho so silou vpred v tichosti, nesie ho vpred, aby sa to čo, chce Boh, naplnilo.“ 

Sv. Jozef je človek, ktorý „nám môže povedať toľko vecí, avšak nereční“, je to „človek, ktorý žije v skrytosti“, človek ticha, „ktorý má v tom momente najväčšiu autoritu bez toho, aby ju preukázal navonok“. Svätý Otec poukazuje na to, že veci, ktoré Boh zveruje Jozefovmu srdcu sú „veci krehké“: sú to „prisľúbenia“ a prisľúbenie je krehké. Rovnako narodenie dieťaťa, útek do Egypta sú situáciami krehkosti. Jozef si berie k srdcu a nesie ďalej „všetky tieto krehkosti s obrovskou nehou“, „s nehou, s akou sa berie do rúk dieťa“, dodal pápež František:

„Je to človek, ktorý nehovorí, ale poslúcha; človek nehy, človek schopný niesť vpred prisľúbenia, aby sa stali pevné, bezpečné. [Je to] človek, ktorý zaručuje stabilitu Božieho kráľovstva, Božie otcovstvo, náš synovský vzťah ako Božích detí. Rád myslím na Jozefa ako na strážcu slabostí, našich vlastných nedostatkov: [lebo] je schopný vytvoriť toľko krásnych vecí z našich slabostí, dokonca aj s našich vlastných hriechov.“    

Podľa pápežových slov je sv. Jozef ochrancom slabostí, aby sa stali pevnými vo viere. Túto úlohu však dostal vo sne: je to teda človek „schopný snívať“ a teda je tiež „strážcom Božieho sna“. Boží sen „všetkých nás zachrániť“, sen vykúpenia je zverený práve jemu. „Aký veľký je tento tesár,“ zvolal Svätý Otec. Tento tichý a pracovitý človek, ktorý stráži a nesie vpred naše slabosti, je schopný snívať. Je to postava, ktorá má pre nás všetkých odkaz aj dnes, zakončil svoju homíliu pápež František:

„Chcel by som dnes prosiť o to, aby nám všetkým dal schopnosť snívať, lebo keď snívame o veľkých veciach, o krásnych veciach, približujeme sa k Božiemu snu, k veciam, ktoré Boh sníva o nás. Nech dá mladým – lebo on bol mladý – schopnosť snívať, riskovať a prijať náročné úlohy, ktoré videli v snoch. A nech nám dá všetkým vernosť, ktorá obyčajne rastie v správnom postoji – a on bol spravodlivý, rastie v tichu, s málom slov, rastie v nehe, ktorá je schopná chrániť vlastné slabosti i slabosti tých druhých.“ -ej-

20/03/2017 13:07