Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Posolstvo pápeža Františka k 400. výročiu charitatívneho bratstva sv. Vincenta

Sv. Vincent de Paul (1581-1660) - RV

15/03/2017 15:35

Vatikán 15. marca – Pápež František napísal členom medzinárodnej komunity Charitatívneho bratstva sv. Vincenta de Paul list s prianím, aby „toto krásne dielo pokračovalo vo svojej misii vydávania autentického svedectva o Božom milosrdenstve tým najchudobnejším“.  Vincentská rodina na celom svete slávi tento rok Jubileum pri príležitosti 400. výročia svojho zrodu.

„Nech je toto výročie pre vás príležitosťou vzdať Bohu vďaky za jeho dary a otvoriť sa jeho prekvapeniam, aby ste rozlíšili vanutie Ducha Svätého, nové cesty, aby bola služba lásky stále viac plodná,“ píše na úvod svojho posolstva Svätý Otec František. Bratstvá lásky, dodáva pápež, sa zrodili „z nehy a súcitu sv. Vincenta k tým najchudobnejším, často marginalizovaným alebo opusteným na vidieku i v mestách“.

Sv. Vincent podľa pápežových slov vnímal chudobných ako „zástupcov Ježiša Krista, ako členov jeho trpiaceho tela“. „Zveril starostlivosť o týchto chudobných laikom, obzvlášť ženám,“ vysvetľuje ďalej v liste Svätý Otec a dodáva: „Vaše združenie sa snaží podporovať rozvoj znevýhodnených ľudí a zmierniť chudobu a materiálne, fyzické, morálne i duchovné utrpenie“.   

Pápež František tiež pripomína, že základ tohto úsilia spočíva v Božej prozreteľnosti. Členov vincentskej rodiny povzbudzuje, aby podporovali človeka v jeho integrite a venovali „osobitnú pozornosť neistým životným podmienkam mnohých žien a detí“. Život viery v spojení s Kristom, pokračuje ďalej Svätý Otec, „nám umožňuje vnímať realitu človeka“, jeho „neporovnateľnú dôstojnosť“, jeho bytie stvorené na obraz a podobu Boha.    

„Aby sme videli túto chudobu,“ objasňuje pápež František, „nestačí nasledovať veľké idey, ale je potrebné žiť tajomstvo vtelenia, to tajomstvo tak drahé pre sv. Vincenta de Paul, tajomstvo toho Boha, ktorý sa znížil stanúc sa človekom, ktorý žil medzi nami a zomrel, aby «vyzdvihol človeka a zachránil ho»“. To nie sú len pekné slová, myslí si Svätý Otec, ale „skutočnosť, ktorú sme povolaní žiť ako Cirkev“.

„Dôveryhodnosť Cirkvi prechádza cestou milosrdnej lásky a súcitu, ktoré sa otvárajú pre nádej,“ píše na záver svojho listu vincentskej rodine pápež František a dodáva: „Táto dôveryhodnosť prechádza aj cez vaše osobné svedectvo: nejde len o stretnutie Krista v chudobných, ale aby chudobní vnímali Krista vo vás a vo vašom konaní“.

Dnes sa vo francúzskom Châtillon, kde sv. Vincent de Paul v roku 1617 založil svoje prvé bratstvo, končí trojdňové medzinárodne zhromaždenie s názvom „400 rokov so sv. Vincentom, na ceste k budúcnosti v našom spoločnom dome“.  -ej-    

15/03/2017 15:35