Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Rubriky \ Rozhovory

Regens Apoštolskej penitenciárie Mons. Nykiel: Každý deň je jubileum

Pápež František spovedá v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne - EPA

13/03/2017 15:45

Vatikán 13. marca – Mimoriadny rok milosrdenstva sa skončil, avšak pre kresťanov, ktorí pristupujú k sviatosti zmierenia, je každý deň novým „jubileom“, v ktorom je možné zakúsiť radosť z Božieho odpustenia. Túto skutočnosť pripomenul v rozhovore pre vatikánsky denník L´Osservatore Romano regens Apoštolskej penitenciárie Mons. Krzysztof Nykiel v súvislosti s blížiacim sa kurzom „o vnútornom fóre“ určeným pre spovedníkov, ktorý bude v dňoch 14. – 17. marca v Ríme na Apoštolskej penitenciárii.

Mons. Krzysztof Nykiel v rozhovore vysvetlil, aké by mali byť charakteristiky dobrého spovedníka. Inšpiráciu pritom našiel v apoštolskom liste Misericordia et misera, ktorý Svätý Otec František napísal vlani v novembri na záver Roku milosrdenstva. Mons. Nykiel vysvetľuje:

„Osobne sa domnievam, že žiadny kňaz nemôže pri vykonávaní sviatosti zmierenia nechať stranou tie požiadavky, ktoré pápež František jasne rozvinul v apoštolskom liste Misericordia et misera v bode desať:

«Prosím vás, aby ste boli voči všetkým ústretoví; aby ste boli svedkami otcovskej nežnosti, napriek vážnosti previnenia; ponáhľali sa, ak ide o pomoc a zamyslenie sa nad spáchaným hriechom; boli jednoznační pri predkladaní morálnych princípov; ochotní sprevádzať veriacich na ceste pokánia, sledujúc trpezlivo ich kroky; prezieraví pri rozlišovaní každého jednotlivého prípadu; veľkodušní pri udeľovaní Božieho odpustenia. Ako sa Ježiš pred cudzoložnicou rozhodol ostať ticho, aby ju zachránil pred odsúdením a smrťou, tak aj kňaz v spovednici nech má veľkodušné srdce, uvedomujúc si, že každý kajúcnik mu pripomína jeho vlastnú situáciu: hriešnika, no služobníka milosrdenstva».

Zdá sa mi, že rôzne aspekty zdôraznené v tomto vyjadrení predstavujú skutočnú a jasnú cestu duchovného sprevádzania veriacich ku stretnutiu s Božím milosrdenstvom, ale ešte konkrétnejšie naznačujú rôzne a významné etapy procesu výchovy ku sviatosti zmierenia, na ktorý musí každý spovedník neprestajne brať ohľad. Z toho dôvodu pápež František vždy pozýva kňazov spovedníkov, aby sa necítili byť pánmi sviatosti zmierenia, ale jej služobníkmi a vernými správcami, prijímajúc veriacich ako otec v podobenstve o márnotratnom synovi. Otec, ktorý čaká, ide v ústrety, priťahuje k sebe, odpúšťa, zabúda a obnovuje; otec, ktorý vie v srdci druhého zachytiť volanie o pomoc a odpustenie.“

V najbližší piatok sa už tradične organizujú na mnohých miestach sveta pôstne podujatia „24 hodín pre Pána“. Kajúcej pobožnosti 17. marca v Bazilike sv. Petra bude predsedať pápež František. Vlani sa Svätý Otec pri tejto príležitosti najprv sám vyspovedal a potom spolu s ďalšími spovedníkmi vyslúžil sviatosť zmierenia viacerým veriacim. V  homílii vtedy pripomenul, že jeho rozhodnutie vyhlásiť Rok milosrdenstva bolo motivované nádejou, že ľudia tak nájdu „radosť zo znovuobjavenia a plodného zúročenia Božieho milosrdenstva, prostredníctvom ktorého sme všetci povolaní prinášať útechu každému mužovi a žene našich čias“. -ej-       

13/03/2017 15:45