Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Páter Cantalamessa začal pôstne kázne: Vyznať Krista možno len v Duchu Svätom

Kaplnka Redemptoris Mater v Apoštolskom paláci - OSS_ROM

10/03/2017 15:58

Vatikán  10. marca – Dnes dopoludnia začal pravidelný cyklus pôstnych kázní pápežský kazateľ kapucín Raniero Cantalamessa. Ako motto si pre tento rok vybral verš z Prvého listu Korinťanom: «Nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom» (1 Kor 15,3). V Pápežskej kaplnke Redemptoris Mater dnes prezentoval úvodnú prednášku s názvom: „Duch Svätý nás vovádza do tajomstva Kristovho majestátu“.

V rozhovore pre vatikánsky denník L´Osservatore Romano páter Cantalamessa vysvetľuje svoju voľbu témy nasledovne:

„Dva dôvody ma priviedli venovať sa v kázaniach počas predchádzajúceho Adventu i tohto Pôstu osobe a dielu Svätého Ducha. Prvým dôvodom je upriamiť pozornosť na skutočnú novosť po Koncile, to jest väčšie vedomie pozície Ducha v živote a v teológii Cirkvi. Druhý motív, menej všeobecný ale tiež dôležitý je, že v roku 2017 je päťdesiate výročie počiatku Obnovy v Duchu Svätom v Katolíckej cirkvi, ktorá zachytila desiatky miliónov veriacich po celom svete, jubileum ktoré sa podľa priania pápeža Františka bude sláviť so zvlášť slávnostným a ekumenickým otvorením na najbližšie Turíce.“

Cieľom úvodných katechéz pátra Cantalamessu bude zdôraznenie kľúčovej otázky pre človeka, jeho poznávania plnosti pravdy. V čom táto plná pravda spočíva? Pápežský kazateľ odpovedá:

„Odpoveď sa môže zdať jednoduchá, ale je jediná ktorú kresťan môže dať: poznanie plnej pravdy, alebo jedinej pravdy ktorá stojí zato, je poznať Krista. Prvé dve kázne sa budú práve tomu venovať: vedieť kto je Kristus, nie len kým bol, ale kým je dnes pre mňa a pre svet. «Dajte mi pevný bod – povedal vynálezca páky Archimedes – a podvihnem vám svet». Kto verí v božstvo Krista je tým, kto našiel tento oporný a pevný bod v živote.“

O nevyhnutnosti venovať v dnešnej dobe pozornosť Duchu Svätému hovorí pápežský kazateľ týmito slovami:

„Žijeme v civilizácii, ktorá je charakteristická absolútnou nadvládou techniky. Predpokladá sa, že je možné zostrojiť počítač, ktorý je schopný samostatne myslieť, ale nikto nikdy nevymyslel počítač, ktorý je schopný milovať. Duch Svätý – ktorý je láska v čistom stave a je zdrojom každej lásky – je jediný, ktorý môže vzbudiť ducha v našom vyprahnutom ľudstve.“ -ab-

10/03/2017 15:58