Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Rubriky \ Príhovory kard. Tomka

Kardinál Jozef Tomko o osobnosti Michaela Novaka (1933-2017)

Michael Novak - americký mysliteľ so slovenskými koreňmi - RV

26/02/2017 15:54

Dňa 17. februára tohto roku zomrel vo Washingtone význačný americký filozof, spisovateľ a teológ Michael Novak, ktorý mal slovenské korene. Jeho otec pochádzal zo Spiša a odišiel do Spojených štátov amerických za chlebom. Usadil sa v Pensylvánii, v mestečku Johnstowne a mal päť detí. Tam sa 9. septembra 1933 narodil aj jeho najstarší syn Michal. Ten sa dožil 83 rokov a stal sa jedným z najznámejších amerických mysliteľov.

Ako štrnásťročný začal svoje štúdia u rehoľníkov známych ako „Holy Cross Fathers“, ktorí ho vyslali študovať na Gregoriánsku univerzitu v Ríme. Ale mladý Novak sa necítil povolaný na kňazstvo a z rehole vystúpil. Na Harvardskej univerzite si potom získal titul „master“ v histórii a filozofii náboženstva. Za mlada sa považoval za protikapitalistického ľavičiara. Učil na univerzitách v Stanforde, v New Yorku a v Syracuse, počas Druhého vatikánskeho koncilu bol dopisovateľom „National Catholic Reporter“ z Ríma. Z tej skúsenosti sa zrodila roku 1964 jeho kniha „The Open Church“ (Otvorená Cirkev), ktorá už svojim titulom naznačuje skôr liberálne sklony autora. Bol však verný Cirkvi a svoje presvedčenie chcel uplatniť aj v praktickom živote.

Politicky bol demokrat a za prezidenta Reagana sa stal aj diplomatickým zástupcom na čele americkej delegácie v komisii Spojených národov pre ľudské práva. Mal aj iné diplomatické poslania. Bol tiež poradcom „American Enterprise Institute“ (AEI). Roku 1994 získal prestížnu Templetonovu cenu, podobnú Nobelovej cene, a to „za mimoriadny príspevok na zdôraznenie duchovného rozmeru života“. Ako tvrdí iný americký katolícky vedec Georg Weigel, „Novak priniesol do Washingtonu vážne náboženské myslenie, aké nebolo predstavené predtým“.

Michael Novak napísal viac kníh z oboru filozofie, sociológie, ekonomiky, etiky a politiky. Roku 1982 vydal „The Spirit of Democratic Capitalism“. Podľa neho „demokratický kapitalizmus nie je ani božie kráľovstvo, ani bez hriechu. Ale všetky ostatné známe systémy politickej ekonómie sú horšie. V tomto veľmi opovrhovanom systéme leží naša nádej na uľahčenie chudoby a na odstránenie utláčateľského tyranstva, možno naša posledná, najlepšia nádej“.

Jeho kniha sa rýchlo rozšírila v západnom svete. Novaka osobne poznal prezident Reagan aj britská Margaret Thatcher. Bol aj poradcom amerických prezidentov Geralda Forda a Jamesa Cartera. Kniha však mala vplyv aj v Poľsku, kde si ju preložili a tajne vydali tamojší inteligenti. Novakova čiastočná i keď kritická obhajoba kapitalizmu vzbudila živú debatu. Novak upresnil svoje ekonomické myslenie v knihe „The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism“ (Katolícka etika a duch kapitalizmu), ktorú vydal roku 1993, teda dva roky potom, ako Ján Pavol II. uverejnil svoju  encykliku „Centesimus annus“ (1. mája 1991).

Medzitým Novak prišiel do Ríma, kde sa stretol s pápežom Jánom Pavlom II. Vtedy som ho osobne poznal. Mali sme dlhú debatu práve o chápaní kapitalizmu a sociálnej zodpovednosti, osobnej slobody a pomeru kresťana ku štátu. Jemu pomáhali znalosti, ktoré získal na Gregoriánskej univerzite v Ríme, mne zas tri roky štúdia na Ústave sociálnych vied na tej istej univerzite, kde som bol prvým odchovancom, ktorý získal doktorát v sociológii. On chápal kapitalizmus trochu po americky, ako „systém slobodného trhu“ (free market), ja som ho zas upozornil, že v Európe má negatívny prízvuk ako systém nadvlády kapitálu nad robotníkom a nad prácou. Mali sme však spoločné základné presvedčenie, ktoré stavia človeka, čiže ľudskú osobu, ako hlavného činiteľa v hospodárstve a jeho slobodu ako podstatnú vlastnosť, ktorá je podkladom aj pre hospodárske podnikanie. Slobodná iniciatíva a kapitál sú potrebné, aby mohla vzniknúť práca pre všetkých. To však nejde bez solidárnosti. Také a podobné názory sme si vymieňali s Mikom Novakom v Ríme.

Druhý raz sme sa stretli s Mikeom Novakom na Slovensku, a to na Spišskej Kapitule ako turisti. Novak bol na návšteve Spiša, odkiaľ pochádzal jeho otec. Aj to bol znak jeho slovenského pôvodu, ktorý on nezakrýval. Tak isto neskrýval svoje kresťanské presvedčenie. Francúzsky katolícky filozof Jasques Maritain, ktorý dlho žil v Amerike, bol pri koreni jeho chápania ľudskej osoby, ktoré Novak preniesol a rozšíril na poli ekonomiky. Hľadal zmierenie medzi katolíckou vierou a ekonomikou, medzi ekonomickými tak zvanými železnými zákonmi slobodného trhu a morálnymi zákonmi platnými aj v hospodárskom živote.  Novak napísal veľa kníh v oblasti filozofie a etiky kapitalizmu. Stal sa svetoznámym ako predstaviteľ myšlienky demokratického kapitalizmu.

V roku 1996 dostal najvyššie slovenské vyznamenanie pre cudzích občanov Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. O rok nato mu bratislavská hospodárska univerzita udelila čestný doktorát.

My mu chceme  dnes venovať aspoň túto krátku osobnú spomienku.

Jozef kard. Tomko

AUDIO:  

26/02/2017 15:54