Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Rubriky \ Pre chorých

Svedectvo pátra Piusa Majeroviča OP zo služby medzi chorými v Bratislave

P. Pius Majerovič OP pri svojej pravidelnej službe v nemocnici - RV

19/02/2017 12:08

V neustálej „pohotovosti“ za spásu duší

Pátra Piusa Majeroviča môžete stretnúť v bielom dominikánskom habite v bratislavskej Nemocnici Milosrdných bratov alebo aj v Národnom ústave srdcovocievnych chorôb. Aj keď prioritou rehole dominikánov nie je služba pri chorých, on hovorí, že jeho túžbu sprevádzať práve pacientov mu vyprosila jeho mamička. Staral sa o ňu  11 rokov.

A tak vám ponúkame zaujímavé svedectvo kňaza - rehoľníka, ktorého láska ku Kristovi, k povolaniu  a horlivosť za spásu duší vedie k neustálej pohotovosti – byť nablízku tým, ktorí aj celé roky či desaťročia zabudli na sviatosti a svoj duchovný život. Neraz práve operácia či choroba privedie človeka ku kňazovi a späť do náručia Cirkvi.

AUDIO: 

Pripravila: Andrea Eliášová

19/02/2017 12:08