Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Nový rektor Pápežského slovenského kolégia v Ríme prevezme úrad

Budova Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme - RV

14/01/2017 13:09

Rím 14. januára - V sobotu 21. januára v Ríme prevezme úrad nový rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda Pavol Zvara. Svätej omši o 10.00 v Kaplnke sv. Cyrila a Metoda na pôde slovenského kolégia a ústavu bude predsedať kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Očakáva sa účasť viacerých slovenských biskupov, Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska, arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa a bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka, ktorý je zodpovedný za pastoráciu Slovákov v zahraničí. Koncelebrovať budú aj rektori niektorých pápežských kolégií v Ríme, ako aj slovenskí diecézni a rehoľní kňazi študujúci alebo pôsobiaci na univerzitách v Ríme alebo v Rímskej kúrii.

PaedDr. SLLic. Pavol Zvara, PhD. je kňazom Žilinskej diecézy a v minulosti pôsobil ako vicerektor a prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Získal doktorát na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a vyššie štúdiá absolvoval na Pápežskom aténeu sv. Anzelma v Ríme. -jb-

14/01/2017 13:09