Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Prezident Kiska navštívil v Ríme Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda

Areál Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme - RV

29/09/2016 15:58

Rím 29. septembra - Prezident Andrej Kiska, ktorý je v Ríme na oficiálnej návšteve Talianskej republiky, dnes zavítal aj do Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda. Kolégium navštívil v sprievode ministra kultúry Mareka Maďariča, veľvyslanca SR v Taliansku Jána Šotha a veľvyslanca SR pri Svätej stolici Petra Sopka.

Delegáciu ústavných činiteľov privítali rektor kolégia Pavol Zvara a vicerektor Marek Haratim spolu s kňazmi študujúcimi na rímskych univerzitách, rehoľnými sestrami a priateľmi kolégia. Po krátkom predstavení histórie domu a Slovákov vo Večnom meste nasledoval zápis do pamätnej knihy a krátka recepcia.

Na stretnutí sa zúčastnili aj kardinál Jozef Tomko, arcibiskup Cyril Vasiľ z Kongregácie pre východné cirkvi, bratislavský arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský, spišský biskup Štefan Sečka. Prítomní boli aj kňazi z farností, ktoré zapožičali pamiatky pri príležitosti unikátnej výstavy sakrálneho umenia s názvom „Poklady gotiky zo Slovenska“, ktorú dnes slávnostne otvorili v sídle talianskeho prezidenta v Kvirinálskom paláci. (Informoval: Ľubomír Majtán)

Atmosféru návštevy pre Vatikánsky rozhlas priblížil nedávno vymenovaný rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda, ThDr. Pavol Zvara:

 -jb-

29/09/2016 15:58