Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Pavel Konzbul novým pomocným biskupom v Brne

Nový pomocný biskup v Brne: Mons. Pavel Konzbul (foto: Martina Jandlová, cirkev.cz) - RV

21/05/2016 15:04

Vatikán/Česko 21. mája  - Svätý Otec vymenoval nového pomocného biskupa pre Brno. Je ním Pavel Konzbul, ktorý doteraz pôsobil ako farár v brnianskej Katedrále sv. Petra a Pavla. Za titulárne biskupské sídlo mu Svätý Otec určil Litomyšl.

50-ročný Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. pochádza z Brna. Vyštudoval odbor elektrotechnológia na Elektrotechnickej fakulte VUT v Brne, niekoľko rokov pracoval vo výskume, vyučoval a získal doktorát v odbore teórie elektromagnetického poľa. Neskôr vstúpil do Laického združenia sv. Dominika a vyštudoval teológiu na Cyrilometodějskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Po kňazskej vysviacke v roku 2003 pôsobil v niekoľkých moravských farnostiach a ako špirituál na Biskupskom gymnáziu v Brne. Od roku 2013 viedol farnosť pri brnianskej katedrále. -bp-

21/05/2016 15:04